Λόγω μεγάλης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, οι περιοχές:

  • Λιμάνι Καρλοβάσου
  • Όρμος Καρλοβάσου
  • Οδός Βλιάμου έως και την εκκλησία της Αγίας Ματρώνας
  • Καναπτσέικα Καρλοβάσου

δεν θα υδροδοτούνται προσωρινά.

Σας ενημερώνουμε ότι η βλάβη έχει εντοπιστεί και τα συνεργεία του Δήμου μας καταβάλουν προσπάθειες για την αποκατάστασή της.

Ζητάμε την κατανόηση και την υπομονή σας!

Εκ του Δήμου Δυτικής Σάμου