ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 17η Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου που θα γίνει την  29  Δεκεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη  με ώρα έναρξης 18:30΄  και λήξη 23:30΄.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020  εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης 2021.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

2.- 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης 2021.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

3.- Περί χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως εποχικά λειτουργούσες.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

4.- Ονοματοδοσία Δημοτικού Σταδίου Καρλοβάσου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου.

[Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλους κ.Π. Λυμπέρης].

5.- Λήψη απόφασης για την μετονομασία οδού Πλουτάρχου και ονοματοδοσία οδού  της  Κοινότητας Καρλοβασίων.

[Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλους κ.Π. Λυμπέρης].

 

6.- Αίτημα της κ.Κασίδογλου Καλλιόπης.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

7.- Κατανομή της Δ΄ Δόσης (ΚΑΠ) 2021 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Δυτικής Σάμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών μονάδων

Α΄ Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Παιδείας του Δήμου].

8.- Κατανομή συμπληρωματικής κατανομής για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης Σχολείων  Α΄ Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Παιδείας του Δήμου].

9.- Ορισμός μελών Επιτροπής Διενεργείας Δημοπρασιών για την αγορά, εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων η κινητών πραγμάτων του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2022.

[Εισηγητής ο Δήμαρχος].

10.- Περί κοπής τριών δέντρων στο Δημοτικό Στάδιο Καρλοβάσου.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής].

11.- Περί διατήρησης ή κατάργησης θέσεων κενωθέντων περιπτέρων Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής].

12.- Τοποθέτηση πινακίδας κυκλοφοριακής ρύθμισης στην Κοινότητα Κοσμαδαίων.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής].

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                      ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ