ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης ανακοινώνεται ότι ύστερα από την παραίτηση του επικουρικού παιδιάτρου, η  Παιδιατρική Κλινική  του Νοσοκομείου διαθέτει πλέον μία (1) παιδίατρο και ως εκ τούτου η λειτουργία της καθίσταται ελλειπής και προβληματική.

Η παρούσα διοίκηση εξάντλησε όλες τις πιθανές δυνατότητες τις οποίες δικαιοδοτικά έχει δια την ενίσχυση της Παιδιατρικής Κλινικής με ιατρικό προσωπικό.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ