Στα πλαίσια της προσπάθειας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σάμου για την εξασφάλιση ενός υγιούς και βιώσιμου περιβάλλοντος, ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας του Δήμου η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν υποχρεούται στην αποκομιδή προϊόντων και υλικών που προέρχονται από την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, καθώς και στην αποκομιδή υπολοίπων κοπής δένδρων, θάμνων, καθώς και πάσης φύσεως προϊόντων κηπουρικών εργασιών μεγάλου όγκου.

Επιπλέον με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες της υπηρεσίας, δεν είναι δυνατή η αποκομιδή ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων (παλιά έπιπλα, στρώματα, άχρηστες οικιακές συσκευές κλπ).

Όλα τα παραπάνω απορρίμματα πρέπει να μεταφέρονται  στην ΟΕΔΑ Ανατολικής Σάμου με ευθύνη των ιδιοκτητών.

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω  συνιστά παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας και  στους παραβάτες επιβάλλεται  πρόστιμο.

 

Εκ του Δήμου Σάμου