Προς:    1. Αντιπεριφερειάρχη Σάμου κ. Πανουράκη Βασίλη                                  2. Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου κ. Στάντζο Γεώργιο

  1. Διοικητή Νοσοκομείου Σάμου κ Στεφανή Νίκο

Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητέ Βασίλη

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχο, αγαπητέ Γιώργο

Αξιότιμε κύριε Διοικητή, αγαπητέ Νίκο

 

Ως υπεύθυνος πολίτης και μάχιμος γιατρός του Ε. Σ. Υ. με εμπειρία που υπερβαίνει τα 30 έτη, αισθάνομαι την υποχρέωση να σας γνωστοποιήσω την επιστημονική μου θέση, ότι για τον περιορισμό και την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας SARS-CoV 2, είναι αδήριτη ανάγκη η κατεπείγουσα απαγόρευση της μετακίνησης προσώπων  στο νησί. Προς επίρρωση της ανωτέρω θέσης, παραθέτω απόσπασμα από τη χθεσινή  ενημέρωση του επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Υπουργείου Υγείας καθηγητή κ. Τσιόρδα: «Δε μπορεί τα πλοία μας να έχουν εικόνα 15Αύγουστου με άπειρο κόσμο να συρρέει στα νησιά. Υποβαθμίζει όλη μας την προσπάθεια. Αυξάνει τον κίνδυνο για νησιώτες ηλικιωμένους, ντόπιους κάτοικους και δυσκολεύει την ανταπόκριση του συστήματος υγείας σε τυχόν μελλοντικά σοβαρά κρούσματα εκεί, με δυσκολία στη νοσηλεία και στη διακομιδή.»

Επιπλέον σας ενημερώνω, ότι την Δευτέρα 23/03/2020 θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία 200 περίπου νεοσύλλεκτων στρατιωτών, οι οποίοι στη συνέχεια θα λάβουν ολιγοήμερη άδεια. Είναι προφανές ότι ο διασκορπισμό 200 νέων ανθρώπων σε όλη την επικράτεια και η επιστροφή του στο νησί, συνιστά τεράστιο κίνδυνο διασποράς του ιού και πρέπει να αποτραπεί.

Είμαι βέβαιος ότι θα προβείτε άμεσα στις ενέργειες που απαιτούνται

 

Σάμος, 20/03/2020

Νίκος Σ. Κακλαμάνης

Νεφρολόγος

Συντονιστής Διευθυντής Μ Τ Ν Νοσοκομείου Σάμου