Ένα επιπλέον σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του στόλου του Δήμου αποτελεί η υπογραφή συμβάσεων για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, συνολικά 11 οχημάτων, συνολικής δαπάνης  1.300.000,00  €.

Η παρούσα  προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού,αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος  και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Συγκεκριμένα:

  • 2 απορριμματοφόρα  οχήματα τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16 κ.μ.
  • 2 απορριμματοφόρα δορυφορικά τύπου πρέσσας χωρητικότητας 6 κ.μ. 
  • 1  πλυντήριο κάδων
  • Προμήθεια 2 ηλεκτρικών αναρροφητικών σαρώθρων  πεζού χειριστή
  • 4 διπλοκάμπινα ημιφορτηγά  4*4,  με πυροσβεστική εξάρτηση   

 

Με κύριο γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος , τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς  και την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου λειτουργεί με σύγχρονα μέσα, οργανωμένα και μεθοδικά, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και βελτιώνοντας τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού.

 

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου