ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την ανάγκη τροποποίησης της δέσμης μέτρων, για την επέκταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στις θαλάσσιες μεταφορές και τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, θέτει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, επισημαίνοντας ότι το χρονικό όριο εφαρμογής τους από το 2026 είναι πολύ μικρό και θα έχει αρνητικές επιπτώσεις.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρεται στα αποτελέσματα μελέτης του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες από την άμεση εφαρμογή αυτής της απόφασης στο λειτουργικό κόστος, στην τιμή των εισιτηρίων, αλλά και παράπλευρες απώλειες στη νησιωτική οικονομία, όπως:

– Αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων κατά 30% το 2026.

– Μείωση του αριθμού των επιβατών που διακινούνται με τα πλοία της ακτοπλοΐας κατά 30%, κάτι που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό.

– Μείωση του ΑΕΠ στις νησιωτικές περιφέρειες, της απασχόλησης, των δημοσίων εσόδων.

– Αύξηση του κόστους μεταφορών και διαβίωσης στα νησιά.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι κανείς δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα να υιοθετηθούν εναλλακτικά και φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα.

Απαιτείται, όμως, η κατάλληλη προετοιμασία, η διαμόρφωση συνθηκών, προϋποθέσεων και υποδομών.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόνσολας, υπάρχει εύλογη ανησυχία ότι το διάστημα των τεσσάρων αυτών ετών μέχρι το 2026 δεν επαρκεί, από τη στιγμή που:

– Δεν υπάρχει σε εξέλιξη πρόγραμμα για την εγκατάσταση υποδομών χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στα πλοία.

– Δεν έχει εγκριθεί η χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην ακτοπλοΐα από τον ΙΜΟ, πλην του φυσικού αερίου (που είναι πλέον πανάκριβο) και της μεθανόλης.

– Δεν υπάρχουν υποδομές στα λιμάνια των νησιών του Αιγαίου για την τροφοδοσία των πλοίων της ακτοπλοΐας με εναλλακτικά καύσιμα.

Τονίζει ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε ως χώρα τροποποιήσεις στη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας και ως νέο δεδομένο τις πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην ακτοπλοΐα, αλλά και σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Διαφορετικά, από το 2026, θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ακτοπλοΐα, που θα επηρεάσουν το σύνολο της νησιωτικής οικονομίας, την απασχόληση, τον τουρισμό, την ανάπτυξη, τα δημόσια έσοδα αλλά και το κόστος μεταφορών και διαβίωσης στα νησιά.

Παράλληλα, προτείνει:

– Το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσα από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και άλλων ευρωπαϊκών πόρων, να ενεργοποιήσει χρηματοδοτικά προγράμματα για την εγκατάσταση συστημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στα πλοία της ακτοπλοΐας.

– Το Υπουργείο Ναυτιλίας να προχωρήσει στην ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης και τροφοδοσίας εναλλακτικών καυσίμων για τα πλοία της ακτοπλοΐας στα λιμάνια των νησιών του Αιγαίου.

– Το Υπουργείο Οικονομικών να ζητήσει  εξαίρεση και  χρονική επιμήκυνση της δέσμευσης για την κατάργηση των φοροελαφρύνσεων στα ναυτιλιακά καύσιμα μέσα στην επόμενη δεκαετία.

– Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την έγκριση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στην ακτοπλοΐα.