Κατά την συνεδρίαση συζητήθηκαν πολλά , άλλα  συμπληρωματικά στα όσα έχουν συζητηθεί και αποφασιστεί κατά καιρούς  στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο και άλλα απ’ αυτά που έχουν αναδειχθεί αλλά  δεν παρουσιάζουν μέχρι σήμερα  θετικές εξελίξεις.

Ιδιαίτερα μας απασχόλησαν  τα εξής:

1)Η στελέχωση της ΔΑΕΦΚ.

Η ανεπαρκής στελέχωση της  κεντρικά αλλά και τοπικά  αποτελεί την κομβική αιτία των   πολυεπίπεδων καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση των σεισμοπλήκτων και στην εν γένει ανάταξη των συνεπειών του σεισμού στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Σάμου.

Επιβάλλεται, το ταχύτερο δυνατόν, η αναβάθμισή  της με στελεχιακό δυναμικό ανάλογο των πραγματικών αναγκών της χώρας.

Ειδικά στη Σάμο κρίνεται επιβεβλημένη  η ανάπτυξη  αυτόνομων Γραφείων ανά Δήμο, καθημερινής λειτουργίας και επαρκούς στελέχωσης με ειδικούς επιστήμονες και γραμματειακή υποστήριξη.

2)Η πλατφόρμα για την εφ’ άπαξ χορήγηση έκτακτης στεγαστικής συνδρομής.

Πρόβλημα αποτελούν

α)ο υπολογισμός του κόστους εργασιών με βάση τιμές του 2011και εν μέρει του 2018 και

β)  η στάση των Τραπεζών για την χορήγηση του άτοκου δανείου για το πέραν του 80%κόστους αποκατάστασης.

γ)οι ανολοκλήρωτες κληρονομικές υποθέσεις και τα προβλήματα από την μη πλήρη ή έγκαιρη  συμπλήρωση του Ε9

Επιβάλλονται η επικαιροποίηση των  τιμών , η ανάληψη από κρατικό πιστωτικό φορέα της χορήγησης των άτοκων δανείων και η νομοθετική διευθέτηση των σχετικών με τα κληρονομικά και τα φορολογικά των σεισμοπλήκτων.

3)Τα ιδιαίτερα προβλήματα στους οικισμούς Άνω Βαθύ και Κοκκάρι

.Για τον οικισμό του Άνω Βαθέος και για την περιοχή Τεπές Κοκκαρίου  χρειάζονται ειδικά μέτρα λόγω των ειδικών οικιστικών  συνθηκών που επικρατούν εκεί.

Πρέπει ο ιστορικός οικισμός του Άνω Βαθέος, παραμένοντας ιστορικός , να ενταχθεί νομοθετικάκαι κατ’ εξαίρεση, στα ευεργετήματα που ο νόμος παρέχει στους παραδοσιακούς οικισμούςκαι μαζί με την περιοχή Τεπές Κοκκαρίου να τύχουν επιπρόσθετης  ειδικής μέριμνας σε οικονομικό και πολεοδομικό επίπεδο για να διατηρηθούν ανέπαφα τα παραδοσιακά τους χαρακτηριστικά που αποτελούν κομμάτι σημαντικό της πολιτιστικής  κληρονομιάς της Σάμου.

4) Τα προβλήματα κατοίκων και επιχειρηματιών Καρλοβάσου και Πυθαγορείου.

Οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι πέριξ του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Νέο Καρλόβασι καθώς και οι επιχειρηματίες περί την Ανατολική προβλήτα Πυθαγορείου  χωρίς να έχουν υποστεί ζημιές στα οικήματά τους αναγκάστηκαν να μετεγκατασταθούν ή να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους είτε  από τις εγγύς  επικίνδυνες ετοιμορροπίες (Καρλόβασι) είτε από σοβαρές ζημιές στις οδούς πρόσβασης και από τις πολυήμερες εργασίες αποκατάστασής τους(Πυθαγόρειο).

Όλοι πρέπει να αποζημιωθούν.

Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει , αναδρομικά, και πάγια ότι σε σημεία που υπάρχει πυκνή οικιστική δόμηση αν, ανεξαρτήτως αιτίας ,επισυμβεί ζημία επικίνδυνη για την ζωή και την ασφάλεια των πολιτών θα δικαιούνται αποζημίωσης οι πέριξ ιδιοκτήτες κατοικιών και επιχειρήσεων που ευρίσκονται εντός καθορισμένης ακτίνας κινδύνου μέχρι την άρση του επικινδύνου.

5)Η επιστρεπτέα προκαταβολή.

Η Σάμος απαιτεί για λόγους ισονομίας να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής της επιστρεπτέας προκαταβολής όπως ίσχυσε και καλώς στην περίπτωση των πυροπλήκτων στην Βόρεια Εύβοια.

6)Η εμπλοκή της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  στην διαδικασία αποκατάστασης.

Πιστεύουμε ότι απαιτείται γενναία ενίσχυση με Μηχανικούς και αυτής της κομβικής για την ανασυγκρότηση του νησιού μας Υπηρεσίας.

Επιβάλλεται ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ και πάσηδυνάμει να λειτουργήσει ΓΡΑΦΕΙΟ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ  με μόνιμη παρουσία Μηχανικού/ών στο νησί.

Το Γραφείο αυτό θα βοηθήσει σημαντικά  τους σεισμοπλήκτους επιταχύνονταςεν πολλοίς τις εν γένει  διαδικασίες επισκευής και αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τον σεισμό.

7)Τα αδιάθετα των Δήμων της Σάμου από τα κονδύλια αποζημίωσης της οικοσκευής  των σεισμοπλήκτων .

Η διάθεση των συγκεκριμένων πιστώσεων έγινε με απόλυτα ασφυκτικό και γραφειοκρατικό τρόπο και με κριτήρια που δεν εφαρμόστηκαν σε άλλες θεομηνιόπληκτες περιοχές της Ελλάδας.

Είναι απαραίτητο να ανοίξει  και  για την Σάμο η πλατφόρμα arogi. Gov. grόσον αφορά την οικοσκευή που τώρα είναι κλειστή ώστε να αποζημιωθούν όλοι κατά τα πρότυπα της Βόρειας Εύβοιας .

Σε κάθε περίπτωσητα αδιάθετα ποσά πρέπει να βρεθεί  άμεσος και πρόσφορος τρόπος να αξιοποιηθούν επιτοπίως αντί να επιστραφούν αφού τα άλυτα προβλήματα είναι πολλά και οι οικονομικές ανάγκες τεράστιες.

Οι Δήμοι της Σάμου έχουν τον πρώτο λόγο γι’ αυτά.

8) Ο διορισμός τοπικού συντονιστή.

Ζητούμε από την Κυβέρνηση να ορίσει ,επιτέλους, τοπικό συντονιστή με έδρα τη Σάμο  με νομοθετημένες αρμοδιότητες ,οικονομοτεχνικό επιτελείο και γραμματειακή υποστήριξη για να προωθούνται τα καθημερινά λιμνάζοντα  προβλήματα προς επίλυση,τα θεσμικά στην νομοθέτηση νέων ή στην τροποποίηση παλαιών νόμων και ο στρατηγικός σχεδιασμός (masterplan ) της Ανάπτυξης του νησιούνα προχωρήσει αποτελεσματικά.

9) ΤοΚοινό διεκδικητικό πλαίσιο .

Είναι , επιτέλους,καιρός να βάλουμε από κοινού  σαφές πλαίσιο διεκδίκησης με τον Κόσμο συμμέτοχο , ανοίγοντας πλατιά λαϊκή επιτροπή, να οργανώσουμε Επιτροπή Σεισμοπλήκτων Σάμου ,κατά τα πρότυπα της Βρίσσας Λέσβου, της Εύβοιας και της Κρήτης .

10) Ο ρόλος της Περιφέρειας.

Η Κοινωνία της Σάμου διερωτάται γιατί η Περιφερειακή Αρχή δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που μιλούν:

α)για επίσκεψη του κ. Περιφερειάρχη και των επικεφαλής των Παρατάξεων του Συμβουλίου στην Αθήνα , στον Πρωθυπουργό , στους αρμόδιους και συναρμόδιους Υπουργούς, στα κόμματα της Βουλής και στις Ευρωομάδες και

β)για δημιουργία κινηματικής διεκδίκησης στο νησί με πολιτικά χαρακτηριστικά και ενιαίο κοινωνικό και  αναπτυξιακό λόγο.

11)Τα προβλήματα απαιτούν λύσεις εδώ και τώρα.

Χρειάζεται λεπτομερής και διεξοδική συζήτηση για όλα , για ένα προς ένα τα προβλήματα που υπάρχουν, ή αυτά  που ανακύπτουν στην πορεία .

Ποιος θα την κάνει αυτήν την συζήτηση και με ποιόν ή με ποιούς;

Ποιος θα αναλάβει να προωθήσει την τροποποίηση όπου απαιτείται διαφόρων νομοθετημάτων που ισχύουν από παλιά , να τα προσαρμόσει στα μέτρα μας ή να τα καταργήσει και να τα αντικαταστήσει με νέα;

Πιστεύουμε ότι  όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι δουλειά του τοπικού συντονιστή.

12) Πραγματοποίηση διημερίδας-ενημερωτικού Σεμιναρίου  στη Σάμο , παρουσία Κυβερνητικών παραγόντων.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει ,δια ζώσης, στη Σάμο διημερίδα-  σεμινάριο  αμφοτερόπλευρης ενημέρωσης  , παρουσία  αρμόδιων Κυβερνητικών στελεχών όπως του υφυπουργού  παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Τριαντόπουλου,του υφυπουργού Υποδομών  κ. Καραγιάννηκαι πολιτικών  εκπροσώπων  του Υπουργείου Πολιτισμού .

Στην διημερίδα πρέπει επίσης  να κληθούν και να δώσουν το παρόν:

I)Η Προϊσταμένη της ΔΑΕΦΚ κ. Κλεάνθη.

II)Ο αρμόδιος για την Σάμο μηχανικός της ΔΑΕΦΚ κ. Γιαννούτσος.

ΙΙΙ)Εκπρόσωπος από την Διοίκηση  του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας(ΤΕΕ).

IV)Εκπρόσωπος από το Δ. Σ. του Παραρτήματος του ΤΕΕ Βορείου Αιγαίου.

V)Ο Πρόεδρος του τοπικού ΤΕΕ .

  1. VI) Οι Δήμαρχοι της Σάμου .

VII)Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σάμου .

VIII)Ο Μητροπολίτης Σάμου.

IX)Ο Περιφερειάρχης .

X)ΟΑντιπεριφερειάρχης Σάμου.

XI)Η  Προϊσταμένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Βορείου Αιγαίου.

ΧΙΙ)Ο Προιστάμενος της Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σαμου.

XIII)Εκπρόσωπος από το  Εργατικό Κέντρο Σάμου.

XIV)Οι Πρόεδροι Άνω Βαθέος, Κοκκαρίου και Κοντείκων[1].

XV)Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Καρλόβασι).

 

XVI)Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Πορείας Ανασυγκρότησης της μετά τον σεισμό Σάμου.

XVII)Ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων Σάμου.

 

XVIIΙ)Ο Πρόεδρος των Ενοικιαζομένων Δωματίων Σάμου.

XIX)Οι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι της Σάμου.[2]

Στην διημερίδα πρέπει να  συζητηθούν με λεπτομέρειες όλα τα εκκρεμούντα προβλήματα τα σχετικά με τον σεισμό, να αναληφθούν πολιτικές δεσμεύσεις  και  να δρομολογηθούν

λύσεις  με όσο γίνεται πιο σαφή ορίζοντα υλοποίησης τόσο και κυρίως από τους παριστάμενους και συμμετέχοντες  Κυβερνητικούς παράγοντεςόσο και από την διοικητική ηγεσία της ΔΑΕΦΚ .

Στα πλαίσια του Σεμιναρίου είναι δυνατόν  να λειτουργήσουν ομάδες εργασίας και ειδικά workshops για επί μέρους θέματα και αντικείμενα ιδιαίτερου ενδιαφέροντοςόπως  Αναλυτική παρουσίαση από Μηχανικούς της ΔΑΕΦΚ προς τους τοπικούς Μηχανικούς των απαιτήσεων και προδιαγραφών που πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται στις διαδικασίες ολοκλήρωσης των φακέλων  επισκευής των κτιρίων .

Παρόμοια ενημέρωση να υπάρξει και από Μηχανικούς της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων.

Θα είναι ευχής έργον όλοι οι τοπικοί παράγοντες της Σάμου να έχουν προεπεξεργαστεί ΄μία όσο γίνεται ομόθυμη και ενιαία θέση με βάση τις αποφάσεις των Σωμάτων από τα οποία προέρχονται και όχι με κέντρο τις προσωπικές τους επιλογές.

Η συγκέντρωση όλων αυτών των πολιτικών ,  τεχνικών, οικονομικών , διοικητικών κα αυτοδιοικητικών αξιωματούχων  στο νησί μας πρέπει να συνδυασθεί απαραίτητα με επιτόπια επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές προκειμένου ,ιδίοις όμμασι, να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών , τις επικρατούσες  ειδικές συνθήκες και τα εξ αυτών τεράστια προβλήματα στην διαδικασία αποκατάστασης.

13)Η Σχολική Στέγη- Κοινωνικές Υποδομές.

Πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν και κατά  πάσαν προτεραιότητα  οι αποκαταστάσεις των Σχολικών Μονάδων Προσχολικής Αγωγής , Πρωτοβάθμιας , Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και  Ειδικής  και Δια Βίου Μάθησης.

Πρόνοια πρέπει , επίσης, να ληφθεί και για την άμεση αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι.

14) Η Φραγκόκλησα στην προκυμαία της πόλεως Σάμου.

Ιδιαίτερη πρωτοβουλία επιβάλλεται νααναληφθείαπό τον Δήμο Ανατολικής Σάμου ή από την Κεντρική Κυβέρνηση γιατηνδιάσωση της Φραγκοκλησιάς, εμβληματικού και διατηρητέου κτιρίου , ιστορικής και συμβολικής σπουδαιότητας.

Παράλληλα επιβάλλεται να ανευρεθούν χώροι για να ανεγερθούν  στο νησί μας  νέες  δομές για την στέγαση  της Παιδείας, του Πολιτισμού, της Διοίκησης και άλλων Κοινωνικών δράσεων.  με  σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και προοπτικών .

Οι νέες αυτές δομές θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα παλιά και εν πολλοίς ακατάλληλα και επισφαλή  δημόσια  κτίρια που θα αποδοθούν  στο Μέλλον ως ιστορικά  μνημεία και αναθήματα  στην Κοινωνία των Πολιτών.

15)Τοmasterplanτης μετά τον σεισμό Σάμου .

Πρέπει ,επιτέλους, να αναληφθούν  σε συνεργασία της Κυβέρνησης , της Αυτοδιοίκησης και των Παραγωγικών Φορέων συγκεκριμένες καιστοχευμένες πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις   για τον σχεδιασμό της Ανάπτυξης του νησιού , σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο με σεβασμό στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον , στη ιστορία και στις παραδόσεις μας, με αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων και με την εφαρμογή πολιτικών που θα στηρίζουν τον Άνθρωπο και τις ανάγκες του σε συνθήκες αειφορίας.

Η διημερίδα αποτελεί ευκαιρία και εφαλτήριο για την δεσμευτική  εκκίνηση  των απαραίτητων δράσεων και ενεργειών για  την προσέγγιση  του υψηλού και θεμελιακού  αυτού  στόχου.-