ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, ήδη, είναι Δημόσιες και ανοιχτές και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτές είτε αυτοπροσώπως, στην έδρα της Περιφέρειας στην Μυτιλήνη είτε από τον προσωπικό τους χώρο , διαδικτυακά.

Πιστεύουμε ότι κάθε φορά που συνεδριάζει το Περιφερειακό  μας Συμβούλιο πρέπει  ,εκτός από την αίθουσα συνεδριάσεων της Μυτιλήνης,να είναι ανοικτές και προσιτές τόσο στους Περιφερειακούς Συμβούλους όσο και στο ευρύ κοινό και οι ανάλογες αίθουσες συνεδριάσεων- τηλεδιασκέψεων όλων , ανεξαίρετα, των Αντιπεριφερειών  (Ικαρίας- Σάμου-Χίου και Λήμνου).

Έτσι αφ’ ενός θα υπάρχει η δυνατότητα επιτόπιων  πολιτικών ζυμώσεων  και δια ζώσης  ανταλλαγής απόψεων για τα τοπικά θέματα μεταξύ των καθ’ έκαστα Περιφερειακών Συμβούλων και αφ’ ετέρου  θα μπορούν οι πολίτες και οι Φορείς των νησιών μας να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις συζητήσεις και  σε ειδικές περιπτώσεις να λαμβάνουν μέρος σ’ αυτές , να γνωρίζουν  τις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και να ενημερώνονται για  τα εν γένει δρώμενα στο Ανώτατο Όργανο Αυτοδιοίκησης στο Βόρειο Αιγαίο.

Καλούμε τον Περιφερειάρχη κ. Μουτζούρη  και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού μας Συμβουλίου κ. Αρώνη να υιοθετήσουν  την πρότασή μας και να προχωρήσουν  στην εφαρμογή της,  το συντομότερο δυνατόν.