Διάβασα πρόσφατα στο διαδίκτυο ότι σε νησιωτικό Δήμο εκπονείται, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, μελέτη κόστους οχτακοσίων χιλιάδων  Ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία πεδινής και παραλιακής του ζώνης που μαστίζεται τα τελευταία χρόνια,κατ΄ εξακολούθηση, από μεγάλες πλημμύρες.

Η μελέτη υπολογίζεται να  προβλέπει έργα ύψους δέκα εκατομμυρίων Ευρώ που θα αναζητηθούν στο νέο Ε.Σ.Π.Α. και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά.

Στη Σάμο τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται έντονα  πλημμυρικά φαινόμενα ,(πλημμύρες  και πλημμυρίδες) ,  μάλιστα σε κάποιες περιοχές καθ’ υποτροπήν, όπως στην πόλη της Σάμου , στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Ηραίον, στον Μεσόκαμπο,  στον Πύργο, στο Καρλόβασι, στα  Βοτσαλάκια ,στην  Αγία Κυριακή και στον Λιμνιώνα Μαραθοκάμπου.

Μετά την τελευταία μεγάλη φωτιά ανάντη του Κοκκαρίου αναμένονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τον προσεχή Χειμώνα και εκεί.

Είναι εύλογο να αναρωτιέται κανείς πώς προετοιμάζονται η δική μας τοπική  Αυτοδιοίκηση και  η Αντιπεριφέρεια για να αντιμετωπίσουν, τόσο άμεσα όσο και προοπτικά, τον τεράστιο και χρόνιο αυτόν κίνδυνο που εξακολουθεί να  επικρέμαται ως Δαμόκλειος σπάθη πάνω στην ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των Σαμίων  και μάλιστα σε χρονική συγκυρία όπως η σημερινή που όλοι, ανεξαίρετα και από κοινού, αναγνωρίζουν ότι το πληγωμένο, από τον φονικό και καταστροφικό σεισμό και τις περυσινές μεγάλες πλημμύρες, νησί μας δεν μπορεί  να αντέξει και άλλα δεινά.

Είναι πιστεύω καιρός να αποδείξουμε όλοι ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε και λειτουργούμε  επιτέλους ως Προμηθείς για να μη  θρηνήσουμε στο Μέλλον  επί των ερειπίων ως Επιμηθείς.

Δεν έχομε,δυστυχώς,  πλέον άλλη επιλογή.

Μανώλης Νικ. Κάρλας

Περιφερειακός Σύμβουλος