ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

Απέναντι σ’ αυτή  την τραγική κατάσταση που εξαντλεί τις αντοχές υγειονομικών και πολιτών έχουμε υποχρέωση όχι μόνο να επουλώσουμε τις πληγές της Δημόσιας Περίθαλψης αλλά και να προχωρήσουμε με ένα νέο Όραμα στην μετάCovid εποχή.

Είναι απόλυτη ανάγκη να καταργήσουμε νομοθετικά και στην πράξη το νεοφιλελεύθερο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για λιγότερο Κράτος και περισσότερη αγορά στην Υγεία και να οικοδομήσουμε ένα Σύγχρονο και Ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας ικανό να καλύπτει αξιόπιστα τις υγειονομικές ανάγκες του τόπου και να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβασηόλων,ανεξαίρετα, των πολιτών σε δημόσια, δωρεάν και υψηλής ποιότητας υγειονομική φροντίδα.

Όλα αυτά απαιτούν:

1.Αποκατάσταση του Δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ με άμεση νομοθετική κατάργηση των νόμων ιδιωτικοποίησής του που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία με επαναφορά της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών , των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου(ΣΟΧ) σε καθαριότητα -φύλαξη-σίτιση κλπ.

2.Νέες Δημόσιες Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης για τους πολίτες( άρτια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-ΠΦΥ- οικογενειακός γιατρός, κατ’ οίκον  και κοινοτική φροντίδα, ψυχική υγεία, ιατρική εργασίας ,επείγουσα ιατρική αποκατάσταση,  στοματική υγεία, ογκολογική φροντίδα, ανακουφιστική φροντίδα, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κλπ).

3.Αντιμετώπιση της κρίσης στελέχωσης του ΕΣΥ με μηχανισμό αυτόματης και μόνιμης  κάλυψης των κενών λόγω συνταξιοδότησης, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, 15.000 χιλιάδες στοχευμένες προσλήψεις σε βάθος 4ετίας, νέες ιατρικές εξειδικεύσεις , στήριξη της επιστημονικής έρευνας και νέο πλαίσιο συνεργασίας ΕΣΥ-Πανεπιστημίου.

4.Γενναία μισθολογική αναβάθμιση για όλους τους εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας, ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγειινά, νέα δέσμη κινήτρων (εργασιακών, οικονομικών, κοινωνικών , εκπαιδευτικών, επιστημονικής εξέλιξης) για την προσέλκυση ιατρικού δυναμικού στο ΕΣΥ , με ειδική μέριμνα για τις δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχέςαλλά καιγια τις ειδικότητες σε έλλειψη και στα άγονα τμήματα- κλινικές σε όλη τη χώρα.

5.Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας(ΠΦΥ)και στονθεσμό του οικογενειακού γιατρού με προτεραιότητα την ενίσχυση των δημόσιων δομών όπως τα Κέντρα Υγείας(ΚΥ), οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ), τα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ)), τησυγκρότηση 380 ΤΟ.Μ.Υ σε όλη τη χώρα και επικουρικά με την αξιοποίηση και  ιδιωτών οικογενειακών γιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, σε δικτύωση με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και τις κοινοτικές δομές ψυχικής Υγείας στα πλαίσια της πρόληψης και της προαγωγής της Υγείας.

6.Ενίσχυση των προϋπολογισμών του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ με τελικό στόχο τησύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαϊκόόρο (7.5% του ΑΕΠ).

7.Καθολική και ισότιμη κάλυψη των δαπανών Υγείας με την συνέργεια του Κράτους και τηςΚοινωνικής ασφάλισης( μείωση της συμμετοχής στο κόστος φαρμάκων, εργαστηριακών εξετάσεων, στοματικής υγιεινής, φυσικοθεραπείας, κλπ).

8.Νέος Χάρτης Υγείας και θεσμική αναδιοργάνωση του ΕΣΥ , χωρίς κλείσιμο νοσοκομείων και συρρίκνωση κλινικών ή  τμημάτων αλλά με συνέργειες δομών και συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας

9.Περιορισμός των ανισοτήτων στην Φροντίδα Υγείας μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας-Υγειονομικό Ισοδύναμο .Ειδικά κίνητρα προσέλκυσης  γιατρών σε άγονες-δυσπρόσιτες περιοχές. Θέσπιση υγειονομικού ισοδυνάμου προς αποζημίωση των πολιτών για υπηρεσίες που χρειάζεται να μετακινηθούν εκτός τόπου κατοικίας για να έχουν πρόσβαση σ’ αυτές.

10.Εθνικό Σχέδιο Υποδομών Υγείας για την σταδιακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων καιτου εξοπλισμού του ΕΣΥ,με ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων( ΠΔΕ),Ευρωπαϊκού Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης( ΕΣΠΑ)-RRF(Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)-Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

11.Δημοκρατική και συμμετοχική Διοίκηση με διαφάνεια, δημόσια λογοδοσία και κοινωνικό έλεγχοκαι όργανα κοινωνικής διαβούλευσης και δημοκρατικού σχεδιασμού σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια( Υ.ΠΕ) που θα προτάσσουν τις ανάγκες των ληπτών των υπηρεσιών Υγείας και θα εξασφαλίζουν τη δίκαιη κατανομή των πόρων και τηγόνιμη  κοινωνική τους ανταποδοτικότητα.

12.Θεσμοθέτηση μηχανισμού εκτίμησης των αναγκών Υγείας του πληθυσμού και συστηματικής παρακολούθησης των  υγειονομικών ανισοτήτων με στόχο την υπέρβασή τους.

Η μεγάλη αυτή  τομή στο χώρο της Υγείαςαποτελεί θεμελιώδες πρόταγμα εν όψει των εκλογών της 21ηςΜαϊου 2023 και μέτρο σεβασμού και Δικαιοσύνης  της Πολιτείας προς τους πολίτες της.

Μανώλης Νικ. Κάρλας

      Υποψήφιος Βουλευτής Νομού Σάμου με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΉ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.