Ο πλούτος των χωριών του,   δυναμικό θησαύρισμα στο διάβα των γενεών ,οι πεζοπορικές διαδρομές , τα περιώνυμα μονοπάτια της καθημερινότητας ,  των αγώνων της επιβίωσης και της επικοινωνίας  ,  τα ανεξίτηλα αποτυπώματα της ιστορίας πάνω και μέσα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον , στο γονιδίωμα,  στις συμπεριφορές και στις πολυποίκιλες και διαχρονικές εκφράσεις   των τοπικών κοινωνιών δείχνουν  τον ρόλο που έπαιξε αυτός ο γόνιμος χώρος  στην διαμόρφωση της πορείας  του τόπου μας.

Αυτό το υπέροχο βουνό εξέθρεψε και φιλοξένησε , αιώνες τώρα, όλες τις μορφές της γεωργίας και της κτηνοτροφίας του νησιού με κυρίαρχη την αμπελοκαλλιέργεια.

Περιλαμβάνει επίσης  το μέγα δάσος της τραχείας πεύκης και αποτελεί την αστείρευτη πηγή των υδάτων του τόπου μας.

Αυτοί οι τρεις βασικοί παράγοντες πρέπει να αποτελέσουν  ξανά τους κύριους  άξονες που θα καθοδηγήσουν και θα στηρίξουν, παράλληλα,τις προσπάθειές μας για την ενεργοποίηση  και την επανεκκίνηση της περιοχής στα σημερινά δύσκολα χρόνια με  την παράδοση, τις βιωματικές εμπειρίες και τον πολιτισμό μας ασυμβίβαστη και  σεβαστική παρακαταθήκη και  την πατρογονική μας  ταυτότητα πηδάλιο σταθερό για  το Παρόν και το  Μέλλον.

Η κρίσιμη αυτή  παρέμβαση απαιτεί,αρχικά,μία συνολική και ρεαλιστική αποτίμηση των πόρων και των ευκαιριών αξιοποίησής τους για να οδηγηθούμε στην συνέχεια σε ένα συνολικό σχέδιο δράσης που μπορεί να συνδυάσει τις προκλήσεις, τις δυνατότητες και τους πόρους που η περιοχή προσφέρει με  τρόπο που η μία να βοηθά, να συμπληρώνει,  να υποστηρίζει και να συντηρεί  την άλλη , σε συνθήκες διαρκούς και πλήρους αειφορίας για να αποκομίσουμε, συνδυαστικά, ένα συνολικό αποτέλεσμα υπερπολλαπλάσιο των επί μέρους ωφελημάτων.

Αυτή είναι η έννοια της ολοκληρωμένης ανάπτυξης που στοχεύει στην μεγιστοποίηση των συνεργιών.

Για την επίτευξη αυτού του παραγωγικού στόχου πρέπει να προχωρήσουμε συντεταγμένα στην εκπόνηση δύο στρατηγικών σχεδίων που εν πολλοίς αλληλοκαλύπτονται και αλληλοσυναντώνται αλλά λόγω εξειδίκευσης ξεχωρίζουν:

Το ένα στρατηγικό σχέδιο είναι το επιτελικό σχέδιο ανάπτυξης του Καρβούνη με βάση τον τουρισμό υπαίθρου  και κατά πρώτη προτεραιότητα με τον αμπελοοινικό αγροτουρισμό που αποτελεί πηγαία έμπνευση και οραματικό στόχο της ηγεσίας του Ενιαίου Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Σάμου (ΕΟΣΣ) και  με όχημα υλοποίησης το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων  (ΤΑΠΤοΚ) που, ήδη, βρίσκεται σε διαδικασία πρώτης διαβούλευσης και  κατάθεσης προτάσεων και ενδεχομένως, συνδυαστικά  και συμπληρωματικά, με  το Leader και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία του νέου Ε. Σ. Π .Α. 2021-2027.

Το δεύτερο σχέδιο είναι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού τουσαν αναγκαία υποδομή στήριξης της ανάπτυξης ολόκληρου σχεδόν του νησιού.

Στόχος του πρώτου σχεδίου είναι η δημιουργία παραγωγικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών δράσεων σε όλους τους τομείς και τους κλάδους που προσφέρει ως συγκριτικό πλεονέκτημα η περιοχή του Καρβούνη σε συνδυασμό με την εν γένει τοπική και υπερτοπική οικονομίακαι με ιδιαίτερη συσχέτιση  με  τις ανάγκες  και τις δράσεις  του εγχώριου  τουρισμού.

Στόχος του δεύτερου σχεδίου είναι η στήριξη της ζωής και των  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κάθε μορφής και κλίμακας ως βασική και θεμελιώδης υποδομή στις εγγύς και σε άπω περιοχές του νησιού.

Για την επίτευξη όλων των ανωτέρω πρωταρχικός είναι ο  ρόλος των τοπικών Κοινωνιών που με τα όνειρα ζωής ,  την δυναμική  τους βούληση , την πάνδημη  συμμετοχή στην διαμόρφωση , στην  κατάθεση και την πεισματική στήριξη  γόνιμων και βιώσιμων  προτάσεων  και τις αγωνιστικές τους διεκδικήσεις θα επιτύχουν την ένταξη της Σάμου με  τους απαραίτητους πόρους στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα  για την βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων ώστε να δημιουργηθεί στην περιοχή η  κατάλληλη και επαρκής  παραγωγική βάση,  ζωτικό και πρόσφορο  φύραμα για ένα ευοίωνο και ελπιδοφόρο Μέλλον.

Ο τόπος μας έχει ,πραγματικά , απόλυτη ανάγκη από τέτοια δυναμικά εχέγγυα προοπτικής και προόδου  τόσο σαν  διαρκές και αποτελεσματικό  αντίβαρο στις  δυσμενείς  συνέπειες  του φονικού και καταστροφικού σεισμού , των πλημμυρών, των πυρκαγιών, της λαίλαπας της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης , της πανδημίας και του προσφυγικού- μεταναστευτικού που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα τελευταία χρόνια το ακριτικό  νησί μας όσο  και σαν  γόνιμο και ζωτικό ανάχωμα στην δημογραφική κατάρρευση που, ήδη,  βρίσκεται επί θύραις, θανάσιμη απειλή και μέγα Εθνικό πρόβλημα.

Οι  καιροί ου μενετοί δηλαδή δεν υπάρχουν πια περιθώρια αναμονής και ραστώνης.

 

Μανώλης Νικ. Κάρλας

Περιφερειακός Σύμβουλος

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.