Στην ανάγκη παρουσίας των Περιφερειών της χώρας µας µέσω της
απόκτησης ενός κοινού γραφείου µε Γραµµατεία στις Βρυξέλλες,
ώστε οι απορροφήσεις των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων να έχουν
στόχο και συνέχεια, αναφέρθηκε ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής της
Ν.Δ, Μιχάλης Αγγελόπουλος στη συνέντευξη που παραχώρησε στο
ραδιοφωνικό σταθµό Εύριπος 90fm και στη δηµοσιογράφο Έφη
Ντίνη.
“Αυτά πάνε µαζί µε τις κοινωνικές προτεραιότητες, τις περιφερειακές
ανάγκες αλλά και τις εθνικές στοχεύσεις. Το Κογκρέσο Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών, στεγάζει 170.000 δήµους, Περιφέρειες και
Κοινότητες του Συµβουλίου της Ευρώπης και περιλαµβάνει 47
Χώρες που δεν είναι µόνο κοινοτικές, επεσήµανε ο κ.
Αγγελόπουλος.

Στις επερχόµενες ευρωεκλογές του Ιουνίου η
θωράκιση µας είναι µέσα από την εκλογή 21 Ελλήνων
Ευρωβουλευτών σε σύνολο 706, που δυστυχώς για την Ελλάδα
είναι λίγοι σε αριθµό σε σχέση µε άλλες Χώρες γι΄ αυτό χρειάζεται
σύµπνοια και κάθε θετική ψήφος του πολίτη”.
“Η κατανοµή και απορρόφηση των κονδυλίων βασική
αρµοδιότητα των ευρωβουλευτών”
Στο σηµαντικό ρόλο που παίζουν η εκπροσώπηση των πολιτών την
Ευρωβουλή αναφέρθηκε εκτενώς ο Μιχάλης Αγγελόπουλος
λέγοντας ότι οι Ευρωβουλευτές, δεν µπορούν να ελέγξουν την
πορεία των κονδυλίων. Οι κρατικές, οι εθνικές αρχές είναι αρµόδιες
γι’ αυτό. Είναι όµως σε θέση να ρωτούν και να µαθαίνουν την
πορεία της κατανοµής των κονδυλίων και των απορροφήσεων.
“Ένα θέµα είναι της παρακολούθησης του τι γίνεται εντός των τειχών
της Χώρας. Όπου υπάρχουν Ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις, ο
έλεγχος που γίνεται από τις Κρατικές Αρχές να είναι σε βάθος και να
µην παρατείνονται τα πάντα µε ευκολία. Δηλαδή, βάζω µία
υπογραφή παράτασης της σύµβασης.
Επιπλέον υπάρχει και το οριζόντιο θέµα της ειδικής στελέχωσης
που απαιτείται.

Όταν έρχεται µία πολυσέλιδη σύµβαση , η οποία
πρέπει να ελεγχθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, η οποία
περιλαµβάνει ρήτρες εκπονηµένες και υιοθετηµένες από ειδικούς,
δεν µπορεί ένας και µοναδικός διευθυντής, υπάλληλος, στέλεχος ή
και αρµόδιος γραµµατέας να την τσεκάρει σε ελάχιστο χρονικό
διάστηµα. Άρα, έχουµε ένα κενό και εδώ. Αυτό είναι ένα τεράστιο
χάσµα το οποίο πρέπει να καλυφθεί πάραυτα. Με σταδιακές
συγκεκριµένες προσλήψεις, µε εξειδίκευση στην τεχνογνωσία, και
δια βίου κατάρτιση”, κατέληξε ο κ. Αγγελόπουλος.
“Στις Α.Π.Ε. πρώτα έπρεπε να δηµιουργηθούν τα ειδικά χωρικά
σχέδια και µετά τα περιφερειακά”
Σε ότι αφορά τα αιολικά πάρκα και τις νέες αδειοδοτήσεις στην
Εύβοια για τα οποία κάτοικοι και φορείς αντιδρούν ο Μιχάλης
Αγγελόπουλος επεσήµανε ότι “υπάρχει µία βλάβη, µία ανακολουθία
στο Εθνικό Σύστηµα, καθώς πρώτα έπρεπε να δηµιουργηθούν τα
ειδικά χωρικά σχέδια που θα περιλάµβαναν και τις εγκαταστάσεις,
υπό όρους, και µετά τα Περιφερειακά σχέδια. Παλαιότερες
κυβερνήσεις έκαναν το ανάποδο, οπότε δηµιούργησαν µια
ανακολουθία, η οποία έχει πάρα πολλές απολήξεις”.
“Για παράδειγµα, σε νησί του Αιγαίου, πάνω από χώρο
προστασίας UNESCO, πήγαν να στήσουν ένα µεγάλο αιολικό.
Τελικά, µε κάποιο τρόπο, απαγορεύτηκε αυτό. Αυτό είναι το πρώτο
θεσµικό έλλειµα. Και τώρα γίνονται κάποια βήµατα αποκατάστασης
µε τα ειδικά χωρικά σχέδια τα οποία περιλαµβάνουν και την αιολική
ενέργεια.
Δεύτερη βασική αρχή, είναι ότι κάθε τόπος µπορεί να φέρει ενέργεια
εναλλακτική, µέχρι 10% πάνω από τη φέρουσα ικανότητα του, για
να καλύψει πιθανές ελλείψεις. Εκτός, αν υπάρχουν ειδικές
χωροταξικές ανάγκες που πρέπει ένα νησί εκεί στα µέσα του
πελάγους, θα πρέπει να εξυπηρετήσει και άλλα νησιά.
Το τρίτο είναι ότι χωρίς διαβούλευση µε τους δήµους επί της ουσίας
και όχι µε ανακοινώσεις µίας εβδοµάδας ή τεσσάρων ηµερών δεν
µπορούµε να έχουµε θεσµικά αποτελέσµατα και πάντοτε θα
υπάρχουν εύλογες διαµαρτυρίες, καταγγελίες, και παραβιάσεις
ακόµα και κανόνων. Οι θεσµικές ελλείψεις που υπάρχουν πρέπει να
καλυφθούν άµεσα, η κυβέρνηση προσπαθεί να το αποκαταστήσει
έχοντας κάνει κάποια σηµαντικά βήµατα”, τόνισε ο κ. Αγγελόπουλος.
“Δίκαια ξεσηκώθηκαν οι αγρότες – Η νέα Κ.Α.Π. καθοριστική για
το µέλλον της Ευρώπης”
Για το µείζον ζήτηµα του πρωτογενούς τοµέα και της αγροτικής
πολιτικής µετά και τον ξεσηκωµό των αγροτών σε όλη την Ευρώπη,
ο Μιχάλης Αγγελόπουλος τόνισε ότι “δίκαια οι αγρότες ξεσηκώθηκαν
καθώς πλήττονται από το υψηλό κόστος ενέργειας, την αδυναµία
γρήγορης µεταφοράς και βιωσιµότητας των προϊόντων. Ο πόλεµος
στην Ουκρανία συνέβαλε δραµατικά σε όλα αυτά που σε
συνδυασµό µε την έλλειψη εργατικών χεριών, τις διευκολύνσεις
εισαγωγής από χώρες που δεν είναι Ευρωπαϊκές, την κοινωνική
περιθωριοποίηση που υπάρχει αλλά και οι δυσκολίες από τη
µεγάλη κλιµατική αλλαγή, έφεραν την αναµενόµενη έκρηξη.
Η νέα κοινή αγροτική πολιτική είναι καθοριστική για το µέλλον της
Ευρώπης, πρέπει να εξειδικευτεί ώστε να είναι υπέρ των
παραγωγών, των αγροτών, των ανθρώπων που δουλεύουν στον
πρωτογενή τοµέα, χωρίς βεβαίως να µειώνεται η ποιότητα ή να
διακινδυνεύονται τοξικότητες µε διάφορους τρόπους γιατί απλά
διευκολύνουν τη µείωση κόστους παραγωγής. Συνεπώς όλες οι
κυβερνήσεις οφείλουν να δουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική ως τη
µείζονα προτεραιότητα, ανεξάρτητα από το ποσοστό που έχει αυτή
στο Ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Και αυτό πρέπει να ενισχυθεί”.
Τέλος αναφερόµενος στο πως θα εξασφαλιστεί η σταθερότητα της
Ευρώπης τα επόµενα χρόνια ο Μιχάλης Αγγελόπουλος έδωσε έµφαση
στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Άµυνας, µε συγκεκριµένη δέσµευση
προϋπολογισµού στην ενίσχυση του θεσµικού ρόλου του
Ευρωπαίου Επιτρόπου στην Εξωτερική Πολιτική και στην
αντιµετώπιση του µοναδικού ενεργειακού παρόχου, δηλαδή πως
εµείς φτάνουµε σε παράλληλη ενέργεια έτσι ώστε να είµαστε
αυτοτελείς.