ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Μελετώντας τους λογαριασμούς τελών ύδρευσης που εκδίδονται τα τελευταία χρόνια από την νυν δημοτική αρχή, παρατηρούμε διάφορα τεχνάσματα και αλχημείες, που όλα αυτά εγείρουν πολλά ερωτηματικά (με ποιες αποφάσεις γίνονται και αν πραγματοποιούνται σωστές μετρήσεις), καταλήγοντας σε μια άδικη κοστολόγηση εις βάρος των δημοτών.

Συγκεκριμένα:

  1. Πως τυχαίνει η κατανάλωση να παραμένει ακριβώς ίδια κάθε χρόνο σε πολλές παροχές;
  2. Γιατί αλλού εκδίδονται εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, ενώ αλλού ετήσιοι;
  3. Πως γίνεται να εκδίδεται σήμερα ένας λογαριασμός και να αφορά την κατανάλωση που έγινε από 2 έως και 3 χρόνια πριν;

Αποδεικνύεται περίτρανα, εδώ και τόσα χρόνια, σε ένα τόσο σημαντικό αγαθό, αλλά και οικονομικό ζήτημα, η έλλειψη οργάνωσης, διαφάνειας και συνέπειας της δημοτικής αρχής.

 

 

Η παράνομη κοστολόγηση σε λογαριασμούς τελών ύδρευσης.

 

Η δημοτική παράταξη “Ανατροπή” έχει μελετήσει δειγματοληπτικά κάποιους λογαριασμούς (εκδόθηκαν στη νυν δημοτική περίοδο και αναφέρονται στην κοινότητα των Μύλων), οι οποίοι, ενώ έχουν εκδοθεί ως ετήσιοι (ενώ η απόφαση του Δήμου είναι ανά εξάμηνο), η κλιμακωτή κοστολόγηση έχει γίνει με βάση την απόφαση της εξαμηνιαίας κοστολόγησης. Ως εκ τούτου,  περισσότερα κυβικά κοστολογούνται παράνομα με μεγαλύτερες χρεώσεις.

Συγκεκριμένα, σε λογαριασμό που εκδόθηκε στις 29/11/2019 για ετήσια κατανάλωση, ζητήθηκαν από τον δημότη 513,62€, ενώ αν είχε εκδοθεί ετήσια και σωστά (όπως έχει γίνει με αναλογικό τρόπο σε άλλους λογαριασμούς) ή εξαμηνιαία, ο δημότης θα έπρεπε να είχε πληρώσει 273,90€. Σε άλλη περίπτωση, στη 1/10/2020 ζητήθηκαν 569,62€, ενώ ο δημότης θα έπρεπε να είχε πληρώσει 296,06€.

Ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο, ο Δήμος με τέτοιες μη σύννομες τακτικές να ζητάει εδώ και χρόνια περισσότερα χρήματα από τους δημότες του. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ζήτησε παραπάνω 239,72€ ή 87,52% και 273,56€ ή 92,4% αντίστοιχα.

Η “Ανατροπή” ήδη έχει καταγγείλει εγγράφως αυτές τις λανθασμένες υπερχρεώσεις στους αρμόδιους φορείς της πολιτείας και ζητάει την διερεύνηση, τον έλεγχο και τον καταλογισμό ευθυνών.

Συγκεκριμένα αιτείται:

  1. Να ελεγχθούν από αρμόδια όργανα και υπηρεσίες όλοι οι λογαριασμοί που έχουν εκδοθεί κατά την νυν δημοτική περίοδο.
  2. Να καταλογιστούν οι προβλεπόμενες ευθύνες στους αρμόδιους που διοικούν τον Δήμο.
  3. Να διευθετηθεί ο τρόπος, ούτως ώστε όσοι δημότες έχουν χρεωθεί παράνομα, να εισπράξουν άμεσα την διαφορά των χρεώσεων και όχι να γίνει μελλοντικός συμψηφισμός, λόγω υπέρογκων ποσών.

Από την δημοτική αρχή ζητάει εδώ και τώρα:

  1. Να ανασταλούν όλες οι εισπράξεις των λογαριασμών τελών ύδρευσης για όλους τους δημότες μας, μέχρι να ελεγχθούν από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας όλοι οι λογαριασμοί που έχουν εκδοθεί και να γίνουν οι επιστροφές.
  2. Σε όσες περιπτώσεις αποδεικνύεται η παράνομη είσπραξη χρημάτων από τον Δήμο, να επιστραφούν άμεσα και έντοκα.
  3. Να αναλάβουν τις ευθύνες όσοι αιρετοί είναι υπεύθυνοι, υποβάλλοντας και την ανάλογη παραίτησή τους.

Το συγκεκριμένο θέμα αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ο Δήμαρχος και τα στελέχη του είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Είναι ζήτημα υψίστης σημασίας και καταδεικνύει την ανικανότητα όλων αυτών που θα έπρεπε να οργανώσουν τον Δήμο και να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των δημοτών.