ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Βουλευτής Ν. Σάμου Καθηγητής, Χριστόδουλος Ι. Στεφανάδης, ενημερώνει ότι σήμερα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, υπέγραψε τα εξής έργα για το Νομό Σάμου :
1) Επισκευή ράμπας και επανακατασκευή περίφραξης χώρου πρόσδεσης πλοίων
εξωτερικού Λιμένα Καρλοβάσου
2) Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Αγίου Κηρύκου.
3) Περιβαλλοντική αδειοδότηση των προτεινόμενων έργων Λιμένα Ευδήλου.

Τα ανωτέρω έργα συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2019 και στοχεύουν στην αναβάθμιση των λιμένων του νομού.
Σκοπός μας είναι η συνεχής ανάπτυξη των υποδομών του Νομού, με τη διαρκή διεκδίκηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων.