ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Εδώ και μερικές ημέρες έχει τεθεί σε λειτουργία ο ιστότοπος του Πρωτοδικείου Σάμου. Στην προσπάθεια μας για επίτευξη των στόχων, για ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις νέες τεχνολογίας αλλά και στα πλαίσια της αναζήτησης νέων τρόπων επικοινωνίας με τους συναλλασσόμενους πολίτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, αποκτήσαμε την δική μας ιστοσελίδα.

Η προσπάθεια μας αυτή υλοποιήθηκε από την υπάλληλο πληροφορικής της υπηρεσίας μας κα. Μακροθανάση Εμμανουέλα, με την συνδρομή και καθοδήγηση του επίσης πληροφορικού – δικαστικού υπαλλήλου κου. Σκάλκου Ανδρέα, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο που διέθεσαν, προκειμένου οι συναλλασσόμενοι να ενημερώνονται άμεσα και υπεύθυνα για τα ζητήματα του ενδιαφέροντος τους, αλλά και κάνοντας χρήση των διαθέσιμων ψηφιακών υπηρεσιών μας, να εξυπηρετούνται με ταχύτητα και ασφάλεια.

Ειδικότερα ο ιστότοπος:

  • Φιλοξενεί γενικές πληροφορίες για την λειτουργία του Πρωτοδικείου Σάμου.
  • Περιέχει πληροφορίες για την σύσταση, δομή και λειτουργία του Πρωτοδικείου Σάμου.
  • Περιέχει χρηστικές πληροφορίες και οδηγίες προς τους πολίτες με παράλληλη δυνατότητα λήψης των αντίστοιχων εντύπων και αιτήσεων.
  •  Παρέχει την δυνατότητα της αναζήτησης μέσω της ιστοσελίδας των αποφάσεων που έχουν δημοσιευθεί, της υποβολής αιτήματος για χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων, καθώς και της ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτημάτων για χορήγηση πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας.
  • Δίνει την δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτών με τους υπαλλήλους του Πρωτοδικείου Σάμου.

 

Χρησιμοποιώντας ως όχημα τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι νέες τεχνολογίες επιδιώκουμε την παροχή προς τους συμπολίτες μας αναβαθμισμένων υπηρεσιών, προσηλωμένοι στους βασικούς στόχους που έχουν τεθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ήτοι της δημιουργίας ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους στην υπηρεσία του πολίτη, μέσω της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης απονομής της δικαιοσύνης.

 

Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση στο protodikeio-samou.gov.gr (https://protodikeio-samou.gov.gr)

 

 

Ο  Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας

του Πρωτοδικείο Σάμου

 

 

Κωνσταντίνος Μ. Βογιατζής ΠΕ/Α΄, MSc