ΠΡΟΣ :

  1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
  2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 1Ο ΤΜΗΜΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ – Δ/ΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝ. : ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κα ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

 

ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΧΕΤ.: 1. Α.Π. 7001/9/41-ά/22-04-2013/ Κ.Υ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

  1. Α.Π. 7001/9/41-έ/02-06-2014/Κ.Υ.Α.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.
  2. Α.Π. 7001/9/ιά/14-07-2015/Κ.Υ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  3. Α.Π. 70001/9/37-λγ’/17-05-2016 Κ.Υ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  4. Α.Π.7001/9/37-μα’/28-04-2017 Κ.Υ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  5. Α.Π.7001/9/37-νγ’/20-04-2018 Κ.Υ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Με  τις ανωτέρω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, είχε επιτραπεί προσωρινά και για το χρονικό διάστημα της τουριστικής περιόδου, (από 1ης Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου, η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, από τον λιμένα Καρλοβασίων Σάμου, για τα έτη 2013, 2015, 2016, 2017 και 2018.

Επιπροσθέτως, το έργο του διαβατηριακού ελέγχου, ανατίθετο στο Αστυνομικό Τμήμα Καρλοβασίων Σάμου, ενώ αυτό του τελωνειακού ελέγχου στο Τελωνείο Σάμου.

Με το παρόν έγγραφό μας αιτούμαστε την έκδοση αντίστοιχης Κ.Υ.Α. και για το διάστημα από 01/05/2019 έως 31/10/2019, με δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση λειτουργίας της πύλης, κατά τις εορταστικές περιόδους της γείτονας χώρας.

Θα παρακαλούσαμε επίσης, αυτή η Απόφασή σας να δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ., στο αμέσως προσεχές διάστημα, προκειμένου να είναι δυνατός, εκ μέρους των tour operators, ο προγραμματισμός η ανάδειξη και η πώληση του σχετικού τουριστικού πακέτου.

Η σύνδεση του Σίγατσικ, του επινείου του Σεφεριχισάρ, προαστίου, ουσιαστικά, της Σμύρνης των 4.500.000 κατοίκων, με το λιμάνι Καρλοβάσου, απεδείχθη ότι λειτουργεί ως αναπτυξιακό εργαλείο όχι μόνο για το Καρλόβασι, αλλά  για ολόκληρο το νησί της Σάμου.

Ειδικότερα, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η τουρκική αγορά αποτελεί μια σημαντική πηγή τουριστών υψηλού εισοδήματος, που συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική οικονομία.

Παράλληλα, θεωρούμε ότι η ανάπτυξη και διατήρηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων σημείων εισόδου – εξόδου από την χώρα θα υποβοηθήσει σημαντικά την χειμαζόμενη τοπική και εθνική οικονομία και θα συμβάλλει στην περαιτέρω οικοδόμηση ενός αισθήματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο λαών.

Ήδη έχει εκδηλωθεί, εκ νέου, ενδιαφέρον από μία ελληνική και μία τουρκική εταιρεία για την δρομολόγηση πλοίων στην συγκεκριμένη γραμμή, η οποία σημειωτέον από τον 2014 είναι προασπισμένη.

Η Υπουργός Τουρισμού, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται, λόγω αρμοδιότητας για θέματα τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, για την προσφορά και των δικών της καλών υπηρεσιών ώστε η  διαδικασία δημοσίευσης της Κ.Υ.Α. να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν καθώς και για την δημοσιοποίηση, μέσω του Ε.Ο.Τ., της δυνατότητας σύνδεσης της περιοχής της Σμύρνης με την Σάμο.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ