Λαχνοί που κερδίζουν από 1 Κατσίκι:

 

  1. Λαχνός Νο 0368
  2. Λαχνός Νο 3466
  3. Λαχνός Νο 0813
  4. Λαχνός Νο 0872
  5. Λαχνός Νο 3166

 

Η παραλαβή των κατσικιών θα γίνεται από το Γηροκομείο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα

2273034166 και 2273032125.