«Προσωρινά Μέτρα Οδικής Κυκλοφορίας για την περιφορά Ιερών Επιταφίων, έτους 2023»
1. Στη Σάμο σήμερα την 12/04/2023 ημέρα Τετάρτη, ο Λιμενάρχης Σάμου Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΤΣΙΝΙΑΣ Γ. Δημήτριος, έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’) «Κύρωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τα άρθρα 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Σάμου (ΦΕΚ 484 Β’ / 1978).

γ. Το από 06-04-2023 έγγραφο Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου, Ιεράς Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας,

δ. Την ανάγκη που έχει προκύψει για την ομαλή και ασφαλή περιφορά Ιερών Επιταφίων έτους 2023, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των πολιτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
2. Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Μεγάλη Παρασκευή 14-04-2023 στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα
Σάμου λόγω λήψης μέτρων τάξης και αστυνόμευσης κατά την περιφορά Ιερών Επιταφίων, έτους 2023.
3. Ειδικότερα την Μεγάλη Παρασκευή 14-04-2023 από ώρα 20:45 έως πέρας, και μόνο για τον απολύτως αναγκαίο για την περιφορά Ιερών Επιταφίων, διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων και απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κάθε τροχοφόρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σάμου, επί της παραλιακής οδού Θεμ. Σοφούλη
από το ύψος του παλαιού επιβατικού λιμένα Σάμου έως την κάθετη στην παραλιακή οδό, οδό Ι. Λεκάτη (Γεφυράκι) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και προφύλαξης σε συνεργασία με το Γρ. Τροχαίας της Υπηρεσίας μας, τοποθετώντας κώνους, ταινίες, κινητά κιγκλιδώματα κ.λ.π., προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρης ενημέρωσης των οδηγών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Ο.Κ., ιδιαίτερα στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας.

4. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα της 79 ΑΔΤΕ, του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ, της ΕΛΑΣ, της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα ασθενοφόρα, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνον κατόπιν ενημέρωσης του επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων.

 

5. Η παρούσα να δημοσιευθεί – ανακοινωθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον Τοπικό Ημερήσιο Τύπο.

6. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται με βάση τις διατάξεις του αρ. 52 παρ. 6 του Ν. 2696/1999.
Επιπρόσθετα, ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του αρ. 157 του Ν.Δ. 87/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α’ / 1973 ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρ. 11 του Ν.
4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄/2013).

7. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Λ/Χ Σάμου / Τομέας Λιμενικής Αστυνομίας/ ΓΓΑ- Γρ. Τροχαίας
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΑΔ Σάμου
2. ΠΥ Σάμου
3. 79 ΑΔΤΕ
4. Δήμος Ανατολικής Σάμου
5. Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου
6. Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»
7. Σωματείο Ραδιοταξί Σάμου
8. Τοπικά ΜΜΕ

Ο Λιμενάρχης
Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΤΣΙΝΙΑΣ Γ. Δημήτριος