Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές-επανεγγραφές και η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εγγραφή στο βρεφικό και στα νηπιακά τμήματα του Τμήματος Παιδικών Σταθμών Δήμου Δυτικής Σάμου για το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλονται από την Τρίτη 2-05-2023 έως και την Παρασκευή 2-06-2023 .Τα έντυπα των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Σάμου https://mwsamos.gr/

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά :

paidikoi.samou.7@gmail.com (Παιδικός Σταθμός Καρλοβάσου)

paidikoi.samou.8@gmail.com (Παιδικός Σταθμός Μαραθοκάμπου)

Εναλλακτικά εγγραφές θα γίνονται στα Γραφεία των Παιδικών Σταθμών  καθημερινά, κατόπιν ραντεβού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων θα κλείνονται ραντεβού στα τηλέφωνα 2273033235 (Καρλόβασι) και 2273031546 (Μαραθόκαμπος).

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού (2,5 ετών για τα νηπιακά τμήματα και 18 μηνών για το βρεφικό τμήμα).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση εγγραφής με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο με όλα τα στοιχεία των γονέων/κηδεμόνων του παιδιού.
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας ( επισυναπτόμενο έντυπο), από
  παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών(αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας συμπεριλαμβανομένης της σελίδας που αναγράφονται τα στοιχεία του παιδιού), όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται πλήρη στοιχεία (γάμος, παιδιά, κλπ). Αν κάποιο στοιχείο δεν έχει ενημερωθεί λόγω πρόσφατης
  μεταβολής στοιχείων, τότε θα πρέπει να προσκομιστεί και
  συμπληρωματικό έγγραφο (πχ ληξιαρχική πράξη γεννήσεως).
 3. Βεβαίωση Απασχόλησης και για τους δύο γονείς
  α) Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφονται το ωράριο
  & οι μηνιαίες αποδοχές.
  β) Εργαζόμενοι γονείς στον Ιδιωτικό τομέα:  Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφονται οι μηνιαίες
  αποδοχές ή αντίγραφο σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4.
  γ) Αυτοαπασχολούμενοι/Ελ.Επαγγελματίες: Βεβαίωση ενεργού ασφαλιστικού μητρώου/Ασφαλιστικών οφειλών.
 4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ,σε περίπτωση άνεργων γονέων.
  6.Εκκαθαριστικό Εφορίας τρέχοντος Οικονομικού Έτους .
  Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί φορολογική
  δήλωση για το τρέχον έτος ,  τότε δύναται να προσκομιστεί το εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους .

 

Και δυνητικά κατά περίπτωση:

1.Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής, για γονέα ή παιδί με αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση με 67%.
2. Διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό χηρείας (αν δεν αναφέρονται στο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
3. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων
δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της άδειας νόμιμης παραμονής και των δύο γονέων στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ