Η  Γενική Διεύθυνση αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το υπ΄αρ πρωτ. : ΓΔΑΕΦΚ/ οικ 1930/ΓΔστ1/13-11-2020, μας  ενημέρωσε ότι σήμερα  16η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ορίστηκε η  ημερομηνία έναρξης του Επανελέγχου (Δευτεροβαθμίου Ελέγχου) των κτηρίων που έχουν πληγεί από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο και έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμα.

Επισημαίνεται ότι οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι θα διενεργηθούν σε όλα τα κτήρια που έχουν χαρακτηριστεί «Μη Κατοικήσιμα» από τον Πρωτοβάθμιο έλεγχο (Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας) χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους ιδιοκτήτες των πληγέντων κτηρίων καθώς και στα κτήρια για τα οποία οι πολίτες είχαν υποβάλει αιτήσεις και δεν ελέγχθηκαν κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ