Η Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Σάμου ενημερώνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από δημόσιους χώρους.

Από το  Δεκέμβριο του 2021 έχουν σημανθεί 34 οχήματα  στις ευρύτερες περιοχές του δήμου και έχει ορισθεί η αρμόδια τριμελής επιτροπή «Εκτίμησης κινητών πραγμάτων για εκποίηση».

Σε συνέχεια αυτών και για την αποφυγή τυχόν παράλειψης  εγκαταλελειμμένων  οχημάτων  που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, παρακαλούνται οι πολίτες να ενημερώσουν την υπηρεσία ώστε να προβούμε στις νόμιμες διαδικασίες  σήμανσης και απομάκρυνσης.

Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά στο αριθμό  22730 79457 (εργάσιμες ημέρες και ώρες) και ηλεκτρονικά στο email: enviromental.service@mwsamos.gr.

 

Εκ του Δήμου Δυτικής Σάμου