Στην απόδοση της πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες του Δήμου προχώρησε η Δημοτική Αρχή σε εκτέλεση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, διαδικασία η οποία για χρόνια είχε μείνει ανενεργή. Πρόκειται για τα ποσά που δίδονται στους τοπικούς Προέδρους ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις  καθημερινές ανάγκες των χωριών και των κοινοτήτων.  Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται ουσιαστικά ο ρόλος των τοπικών Προέδρων, δίνοντας τους την δυνατότητα άμεσα και αποτελεσματικά να λύνουν τα ζητήματα που προκύπτουν και να προχωρούν στις ενέργειες που βελτιώνουν και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των δημοτών.

Συνολικά κατατέθηκαν στους ειδικούς λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν  23.000€. Από τις 20 Κοινότητες του Δήμου Ανατολικής Σάμου, οι 12 υλοποίησαν τις διαδικασίες για την αποδοχή της πάγιας προκαταβολής και συγκεκριμένα, έλαβαν οι Κοινότητες Σπαθαραίων, Σταυρινήδων , Μεσογείου, Πανδρόσου, Μύλων, Μανωλατών, Βουρλιωτών, Σαμίων, Παλαιοκάστρου, Αγίου Κωνσταντίνου, Αμπέλου και Βαθέος. Τα χρηματικά ποσά είναι ανακυκλούμενα με βάση τις ανάγκες της κάθε κοινότητας και την οικονομική δυνατότητα του Δήμου.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου