Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου , γνωστοποιεί ότι οι μελισσοκόμοι του Νομού Σάμου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για συμμετοχή στις παρακάτω δράσεις της μελισσοκομίας , για το έτος 2023 :

  1. Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών και αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών ) .
    Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 30/6/2023
  2. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας (μετακίνηση μελισσοσμηνών ).
    Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 30/6/2023

Η υποβολή αιτήσεων – δικαιολογητικών γίνεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία παρέχεται μέσω GOV.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/ktenotrophikeepikheirematikoteta/psephiakes-uperesies-gia-melissokomous

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :

  1. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου στα τηλέφωνα: 2273353427, 2273030491
  2. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας στο τηλέφωνο : 2275351333.
  3. Κέντρο Μελισσοκομίας Βορείου Αιγαίου – Μυτιλήνη στο τηλέφωνο : 2251044824 .

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ Α ΙΓΑΙΟ
ΠΑΝΑΓΟΣ Μ. ΚΟΥΦΕΛΟΣ