Με έγγραφό του, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ενημερώνει την Περιφέρεια, τη Δημοτική Αρχή και την κοινή γνώμη, ότι πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα η μετεγκατάσταση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου. Το ΚΥΤ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται να μεταφερθεί εκτός αστικού ιστού.