Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει, ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ συμφώνως με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1881/29.5.2020 ΚΥΑ με δαπάνες της Περιφέρειας και την συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα λάβει χώρα την Πέμπτη 18.6.2020, 10:00 (Α΄ σειρά) και 13:00 (Β΄ σειρά). Συνολικώς θα εκπαιδευτούν 420 δηλώσαντες συμμετοχή.

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 17.6.2020 στις 13:30 σε σχετική συνέντευξη τύπου με την Επιστημονική Υπεύθυνη του “Ταχύρρυθμου Προγράμματος Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για COVID-19” Καθηγήτρια κα Κωνσταντίνα Σκαναβή, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και την Πρόεδρο του ίδιου Τμήματος και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας  Καθηγήτρια κα Αρετή Λάγιου οι οποίες θα διεξαγάγουν την εκπαίδευση.