ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

 

Τίς Ἃγιες αὐτές ἡμέρες ἡ ποιμαντική φροντίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. Εὐσεβίου ἀγκάλιασε καί τούς πτωχούς καί ἀπόρους ἀδελφούς μας. Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας μοίρασε στήν Σάμο, τήν Ἰκαρία καί τούς Φούρνους διά τῶν ἐφημερίων της320 δέματα ἀγάπης μέ τρόφιμα σέ πτωχούς, ἀναξιοπαθοῦντες σέ ἂπορες, μονογονεϊκές καί πολύτεκνες οἰκογένειες, ὣστε κανείς νά μήν στερηθεῖ τό πασχαλινό τραπέζι αὐτές τίς χαρμόσυνες καί ἃγιες ἡμέρες τοῦ Πάσχα.