ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η πρόταση του Δήμου Ανατολικής Σάμου για τη χρηματοδότηση προμήθειας κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, συνολικού ποσού 317.628,00 ευρώ.

Επενδύοντας στη Βιώσιμη Κινητικότητα, ο Δήμος αναλαμβάνει δράσεις που στόχο έχουν την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου για τις καθημερινές μετακινήσεις και την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού στο νησί. Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν:

– Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.

– Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος και φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.

– Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).

– Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας.

– Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων, προκειμένου να βελτιωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα να αποτελέσουν καθημερινότητα στη ζωή των δημοτών.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου