Η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλεως
Καρλοβάσου, ότι την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης και
αποκατάστασης φθορών, στον οδικό άξονα που διέρχεται από την παραλία του
Καρλοβάσου.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών από τις πρωινές ώρες ,θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας
και εκτροπή της σε άλλη κατεύθυνση, με σκοπό την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξέλιξη του
έργου.
Για τον προαναφερόμενο λόγο εφιστούμε την προσοχή των οδηγών και ζητούμε την
κατανόηση όλων όσων θα ταλαιπωρηθούν για μικρό χρονικό διάστημα, επιλέγοντας την
διέλευση από τον παραλιακό άξονα του Καρλοβάσου