Με την με αριθμό 117/ΟΙΚ.Γ.ΣΔ. 23/11-02-2020 Απόφαση του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου κ. Γ. Στάντζου, ο 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Βαθέος δεν θα λειτουργήσει αύριο Παρασκευή 12/02/2021 λόγω της ανάγκης εκτέλεσης άμεσων εργασιών αποκατάστασης  της υδραυλικής εγκατάστασης του κτιρίου.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου