Δελτίο Τύπου

Το Μουσείο Οίνου του ΕΟΣ Σάμου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 θα παραμείνει κλειστό για μεμονωμένες επισκέψεις.

Θα εξυπηρετεί μόνο οργανωμένες επισκέψεις group, κατόπιν προσυνεννοήσεως στο τηλ. 22730.87510 εσωτ. 539 ή με προεγγραφή στο https://samoswine.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%85/.

Υποχρεωτική η συμπλήρωση δήλωσης υγείας από κάθε έναν εκ των επισκεπτών.

Για αγορές κρασιών, μπορείτε να εξυπηρετείστε στο Οινοποιεία Μαλαγαρίου και Καρλοβάσου.

Ευχαριστούμε θερμά τους επισκέπτες μας. Σας περιμένουμε ξανά την επόμενη χρονιά. Τηρούμε τα   πρωτόκολλα υγιεινής και ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!

The Wine Museum of the UWC Samos, as of Monday, September 21, 2020 will remain closed for individual visitors.

It will only accomodate organized group visits, by prior arrangement at tel. 22730.87510 ext. 539 or pre-registration at https://samoswine.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%ce%b9% ce% bf-% ce% bc% ce% bf% cf% 85% cf% 83% ce% b5% ce% b9% ce% bf-% cf% 83% ce% b1% ce% bc% ce% b9% ce% b1% ce% ba% ce% bf% cf% 85-% ce% bf% ce% b9% ce% bd% ce% bf% cf% 85 /.

It is mandatory for each of the visitors to complete a health statement. We warmly thank our guests.

Wines are available for purchase at the Wineries of Malagari and Karlovassi.

We are waiting for you again next year. We apply all hygiene protocols and WE STAY SAFE!