Θέμα : Διαχωρισμός Δήμων στη Σάμο και αλλού – αναδιαμόρφωση του Χάρτη της Τ/Α.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Σάμου του ΚΙΝΑΛ αποφάσισε ως προς το θέμα του διαχωρισμού των Δήμων, ότι ο επανασχεδιασμός του Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 80 ημέρες πριν τις εκλογές, χωρίς να προηγηθεί  διαβούλευση στην κοινωνία και διάλογος με τους φορείς, είναι άκαιρος και αποτελεί θεσμική εκτροπή.

 

Αποτελεί πολιτικό αντι-θεσμό επίσης η όποια συζήτηση να διεξάγεται εν κρυπτώ σε «κλειστές» συσκέψεις με συμμετοχή ατόμων χωρίς αρμοδιότητα.

Η Αυτοδιοίκηση έχει ως  πηγαία ευθύνη τη διαφύλαξη της πολιτικής και κοινωνικής συνοχής και σκοπό την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη.Αυτό μπορεί να συντελεστεί μόνο σε συνθήκες διαφάνειας, σε γόνιμο διάλογο με την κοινωνία και τους φορείς, χωρίς αποκλεισμούς και ομαδοποιήσεις με συμφέροντα. Η δημοκρατία δεν  φοβάται τις αλλαγές και αποσκοπεί στην πρόοδο του τόπου.

 

Η κοινωνία πρέπει να μπορεί να πληροφορηθεί  και εν τέλει έχει δικαίωμα να κρίνει -χωρίς κομματικά ή άλλα συμφέροντα- αυτό που ωφελεί τον τόπο.

 

Η ΝΕ ΚΙΝΑΛ Σάμου έχει τη θέση ότι πρέπει να δοθεί ο χρόνος στους ενεργούς πολίτες να διαπιστώσουν, με  γνώση των πραγμάτων, αυτό που ωφελεί το σύνολο της κοινωνίας και να αποφασίσουν με δημιουργικό τρόπο και πνεύμα.

 

Ν.Ε ΚΙΝΑΛ ΣΑΜΟΥ