ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)

Ανάκληση της με αριθμ. πρωτ. 2190/24-2-2020 έκτακτης πρόσκλησης.

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων   του,  (Πλατεία Πυθαγόρα),  την  25η του μηνός Φεβρουαρίου  2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης  18:00    με θέμα:

Λήψη απόφασης για Κοινό σχέδιο Δράσης και  μορφές κινητοποιήσεων για την αντιμετώπιση των κυβερνητικών σχεδίων και αποφάσεων,   όσο αναφορά το ζήτημα του μεταναστευτικού  – προσφυγικού από τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου.

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα  χαρακτήρα λόγω των τελευταίων εξελίξεων στο παραπάνω ζήτημα  .

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολλάρος Γεώργιος