ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:   Κατατακτήριες εξετάσεις για τις τάξεις Β΄ Γυμνασίου, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, B΄ Λυκείου και Γ΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Σάμου – Σχολικό έτος 2023-2024

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου καθώς και στις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις μπορούν να συμπληρωθούν μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Οι υποψήφιοι καταθέτουν αίτηση τον Σεπτέμβριο στο σχολείο της επιλογής τους.

Το Μουσικό Σχολείο Σάμου για τη σχολική χρονιά 2023-24 προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις για κατάταξη των μαθητών στις αντίστοιχες τάξεις:

 • Για τη Β΄ Γυμνασίου (6) θέσεις
 • Για τη Γ΄ Γυμνασίου (2) θέσεις
 • Για την Α΄ Λυκείου (7) θέσεις
 • Για τη Β΄ Λυκείου (5) θέσεις
 • Για τη Γ΄ Λυκείου (5) θέσεις

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα παρακάτω αντικείμενα:

 • για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου:
  • Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη,
  • Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία και Πράξη,
  • Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς)
  • προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.
 • Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου:
  • Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη,
  • Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία και Πράξη,
  • Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς),
  • Ιστορία  Μουσικής και
  • υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.
 • Για την Α΄ τάξη Λυκείου:
  • Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία,
  • Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία και Πράξη,
  • Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς),
  • Ιστορία Μουσικής και
  • υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.
 • Για τη Β΄ τάξη Λυκείου:
  • Αρμονία,
  • Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων,
  • Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική,
  • Ιστορία της Μουσικής,
  • Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο Πιάνο και
  • υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.
 •  Για τη Γ΄ τάξη Λυκείου:
  • Αρμονία,
  • Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων,
  • Μορφολογία,
  • Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και
  • υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής

Οι εξετάσεις ανά μάθημα για όλες τις τάξεις διεξάγονται ως εξής:

 • γραπτά ως προς το θεωρητικό μέρος και προφορικά ως προς το πρακτικό μέρος (Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία),
 • γραπτά (Ιστορία της Μουσικής, Μορφολογία της Μουσικής) και
 • δι’ ακροάσεως (Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα, Ατομικό Όργανο Επιλογής).

Η ύλη για τα παραπάνω αντικείμενα έχει δημοσιευτεί στο blog του σχολείου https://blogs.sch.gr/gymmsam/katataktiries-exetaseis/

Για υποβολή αιτήσεων ή περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Μουσικού Σχολείου (τηλ. 2273023497) κάθε Πέμπτη τις ώρες λειτουργίας του (9.00- 12.00 για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο) ή στο email του σχολείου mail@gym-mous-samou.sam.sch.gr.

                                                                                                                        Η Δ/ΝΤΡΙΑ
                                                                                                                        ΚΟΥΜΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ
                                                                                                                        ΠΕ 03