Η διοίκηση της  79 ΑΔΤΕ  ενημερώνει ότι από  τις 3 έως τις 4 Μαρτίου, από τις 8 έως τις 11 Μαρτίου και από τις  14 έως τις 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν από 08:00 έως και 14:00 εργασίες καταστροφής πυρομαχικών, στο Πεδίο Βολής Στεφάνας, Βορειοανατολικά της Κοινότητας Μυτιληνιών.

 

Στην παραπάνω περιοχή, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, για αποφυγή ατυχημάτων λόγω των εκρήξεων.