∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1. Σας γνωρίζουμε ότι, την 3, 4, 24 και 25 Φεβρουαρίου 2022, από
08:00 πμ έως και 14:00 μμ θα πραγματοποιηθούν εργασίες καταστροφής πυρομαχικών στο Πεδίο Βολής ΣΤΕΦΑΝΑΣ, Βορειοανατολικά των  Μυτιληνιών.
2. Στην παραπάνω περιοχή, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες
και ώρες είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και
οχημάτων κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, για αποφυγή ατυχημάτων λόγω
των εκρήξεων.
3. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Από την Στρατιωτική Υπηρεσία
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 22730-83504
Email: 79adte-ektypou@army.gr