Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ενημερώνει τους Δημότες ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2019,στην Κοινότητα Μυτιληνιών και κοινοποιήθηκαν στις 23/12/2019 στο Δήμο, το νερό είναι κατάλληλο προς πόση.

Τα αποτελέσματα τεκμηριώνουν ότι όλοι οι μετρήσιμοι δείκτες του νερού βρίσκονται εντός των προκαθορισμένων ορίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ότι η κανονικότητα στο δίκτυο ύδρευσης της Κοινότητας έχει αποκατασταθεί.

Οι δειγματοληψίες θα επαναλαμβάνονται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στο πλαίσιο του πληρέστερου συστηματικού ελέγχου της παρεχόμενης ποιότητας ποσίμου νερού.

Η διασφάλιση της υγείας των δημοτών αποτελεί πρώτιστο στόχο της Δημοτικής Αρχής. Πέρα από τη συστηματική εξέταση του ποσίμου ύδατος, έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του δικτύου ύδρευσης.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου