Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Σάμου ενημερώνει τους κατόχους ιπποειδών (ίπποι, όνοι, ημιόνοι),  κατόπιν και της εμφάνισης κρουσμάτων της νόσου «Πυρετός του δυτικού Νείλου» σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας , ότι έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με την Κτηνιατρική Νομοθεσία να δηλώσουν τα ιπποειδή που εκτρέφουν, ώστε να εκδοθεί Ατομικό Δελτίο Αναγνώρισης και Μετακινήσεων Ιπποειδούς.

Μη καταγραφή εκτρεφόμενου ιπποειδούς από τον ιδιοκτήτη επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί έως τις 30/09/2018 .

Πληροφορίες στα τηλ.:

  • 2273350440
  • 2273353463
  • 2273353461