ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με το  ν. 4600/9-3-2019 έγινε η διάσπαση του ενιαίου Δήμου Σάμου με τη σύσταση δύο νέων Δήμων: το Δήμο Ανατολικής Σάμου και το Δήμο Δυτικής Σάμου. Στο άρθρο 155, του σχετικού νόμου (ν. 4600/19) σύστασης των δύο νέων δήμων, προβλέπονται τα βήματα μεταφοράς  του υπάρχοντος προσωπικού του ενιαίου δήμου Σάμου στους δύο συνιστάμενους δήμους.

Βασική θέση της Δημοτικής κίνησης «η Σάμος αλλάΖΕΙ» σχετικά με τη μεταφορά του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του ενιαίου Δήμου Σάμουείναι να τοποθετηθούν οι υπάλληλοι, σύμφωνα με την έγγραφηπροτίμηση που έχουν καταθέσει, σε έναν από τους αντίστοιχους συνισταμένους δήμους και να ενταχθούν στουςΜεταβατικούς Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, με την ίδια σχέση εργασίας και σε αντίστοιχες – κατά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα – θέσεις.

Στους  δύο συνισταμένους δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου θα υπάρξουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό βασικών ειδικοτήτων,  ελλείψεις που θα δυσκολέψουν  τη εύρυθμη λειτουργία τους. Οι ελλείψεις αυτές προφανώς δεν καλύπτονται με αναγκαστικές μετακινήσεις προσωπικού  από τον ένα Δήμο στον άλλο, γιατί και ο ενιαίος Δήμος Σάμου είχε σε ορισμένες ειδικότητες έλλειμμα  προσωπικού και το «σπάσιμο» στα δύο του υφιστάμενου προσωπικού θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα λειτουργίας,  ιδιαίτερα στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, που ορίζεται ως καθολικός διάδοχος του πρώην Δήμου Σάμου (αρ. 18, παρ. 8 του ν. 4623/9-8-19).

Πρότασή μας είναι οι νεοσύστατοι  Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου να ζητήσουν από το Υπουργείο Εσωτερικών να ενεργοποιηθεί  κατ’ εξαίρεση το πρόγραμμα κινητικότητας και να προσκαλέσουν σε ένα 15ήμερο, εντός του  Σεπτεμβρίου, να στελεχώσουν με το απαραίτητο αριθμητικά προσωπικό όλες τις θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, που έχουν ελλείψεις για να λειτουργήσουν αποδοτικά.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει και πάλι πλήρης στελέχωση, οι νέοι Δήμοι να προχωρήσουν σε άμεση προκήρυξη πρόσληψης νέου προσωπικού, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, ώστε οι νέοι Δήμοι να είναι λειτουργικοί και έτοιμοι να αποδώσουν.

Οποιαδήποτε άλλη επιλογή και ιδιαίτερα οι αναγκαστικές μετακινήσεις, χωρίς και παρά τη θέληση υπαλλήλου, από το Δήμο Σάμου σε νεοσύστατο Δήμο θα προκαλέσει βλάβη στον οικογενειακό και οικονομικό προγραμματισμό του υπαλλήλου με αρνητικές συνέπειες στην εργασία του και στην υπαλληλική του εξέλιξη.