Αύξηση κατά 67% στην Ελλάδα και κατά 50% στην Ευρωπαϊκή Ενωση καταγράφηκε στην τιμή του ελαιολάδου τον Ιανουάριο του 2024 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ενωσης.

Η τιμή του ελαιολάδου άρχισε πάντως να αυξάνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τον Αύγουστο με αρχική αύξηση κατά 37% (σε σχέση με τον Αύγουστο του 2022).

Η τάση επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 44% και τον Οκτώβριο κατά 50%. Τα υψηλότερα επίπεδα του ετήσιου ρυθμού μεταβολής καταγράφηκαν τον Νοέμβριο του 2023 (+51% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022).

Τον Δεκέμβριο σημειώθηκε μικρή επιβράδυνση, καθώς οι τιμές ήταν υψηλότερες κατά 47% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022.

Αύξηση σε χώρες που παράγουν ελαιόλαδο

Τον Ιανουάριο του 2024, όλες οι χώρες της Ε.Ε κατέγραψαν αύξηση στον ετήσιο πληθωρισμό για το ελαιόλαδο με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται σε παραγωγικές χώρες και συγκεκριμένα, στην Πορτογαλία κατά 69%, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί με 67% και η Ισπανία με 63%, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2023.

Οι μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Ρουμανία (+13%), την Ιρλανδία (+16%) και τις Κάτω Χώρες (+18%)