ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Στον Όρμο Μαραθοκάμπου( ιστορικό λιμάνι της Σάμου  με ταρσανάδες και αξιόλογη  εμπορική δραστηριότητα  και σχέσεις κάθε είδους  στο παρελθόν, κυρίως με Δωδεκάνησα και Κυκλάδες αλλά και με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ,την  Κεντρική Ελλάδα,την Τουρκία  και άλλες χώρες της Μεσογείου) με την κατάλληλη αξιοποίηση των παλιών λιμενικών υποδομών δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια τουριστικό αγκυροβόλιοεβδομηνταπέντε  θέσεων  που πρέπει επιτέλους ο Δήμος να αποφασίσει να το λειτουργήσει και πως  και παραπλεύρως αλιευτικό καταφύγιοανάλογο των αναγκών .

Για την ευρύτερη περιοχή του κόλπου Μαραθοκάμπου είναι επίσης σε εξέλιξη , ενταγμένη στο Interreg Ελλάδα-Κύπρος , μελέτη- κατασκευή μικτού  καταδυτικού πάρκου για την στήριξη του οποίου καλό είναι να προγραμματισθεί και να επιδιωχθεί το ταχύτερο  η ίδρυση και λειτουργία στοΝοσοκομείο Σάμου Μονάδας Αποσυμπίεσης.

Η  ορθή και παραγωγική  λειτουργία όλων αυτών των θαλάσσιων υποδομών και δραστηριοτήτων  απαιτεί, εκτός των άλλων , την ίδρυση και μόνιμη λειτουργία πλήρως στελεχωμένου Λιμενικού Σταθμού  , Υπηρεσίας που μέχρι πριν λίγα σχετικά  χρόνια που οι ταρσανάδες και η εμπορική ναυτική ακμή διατηρούνταν  ακόμα, λειτουργούσε, ανάλογα ,βέβαια, με τις τότε ανάγκες, βασικά αλλά ικανοποιητικά.

Ηευταξία  στην χερσαία ζώνη, ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας ,των αλιευτικών και των πάσης φύσεως θαλάσσιων δραστηριοτήτων και κυρίως  η  προστασία της ανθρώπινης ζωής τόσοτων ντόπιων, ψαράδων και μη, όσο και των κάθε είδους επισκεπτών,αξιώνουν και απαιτούν από το Κράτος και ειδικότερα από το αρμόδιο   Υπουργείο  Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προχωρήσει, το συντομότερο δυνατόν,στην σχετική  απόφαση.

Είναι καιρός επίσης  το πλοίο που ξεκινά  κάθε πρωί απ’ τις αρχές της Άνοιξης  μέχρι τα τέλη Φθινοπώρου  από το Πυθαγόρειο για Φούρνους, Ικαρία και Δωδεκάνησα να προσεγγίζει και τον Όρμο Μαραθοκάμπου για την  καλλίτερη εξυπηρέτηση  των κατοίκων και των επισκεπτών της ευρύτερης  περιοχής.

Και αυτή η αναπτυξιακή εξέλιξη απαιτεί  συνήθως την  επιτόπια λειτουργία Λιμενικής Αρχής.

Για την περιοχή που εκτείνεται από την Σαμιοπούλα και τα παράλια των Σπαθαραίων   μέχρι τον Άγιο Ισίδωρο  Δρακαίων και Καλλιθέαςκαι αποτελεί τον έτερο ιερό μαστό του  Τουρισμού και του αειφόρου Περιβάλλοντος  της Σάμου  έχουν ανατεθείαπό παλιά οι εξής μελέτες που για την τύχη τους και την εξέλιξή τους δεν νοιάζεται,δυστυχώς,  κανείς από τους αρμόδιους και υπεύθυνους της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

1)Μελέτη του δρόμου Κουμέικα- Σκουρέικα-Σπαθαραίοι-Παγώνδας-Ηραίο- Αεροδρόμιο.

Ηφιλοσοφία ανάθεσης αυτής της μελέτης που συζητείται στην περιοχή και αιτείται από τις τοπικές κοινωνίες από την δεκαετία του’80 έχει δύο στόχους

α) την ταχύτερη προσπέλαση της νοτιοδυτικής Σάμου προς το Αεροδρόμιο και

β) τη δημιουργία αναπτυξιακού άξονα με τα παρόδια πλέον κα όχι πια  τερματικά χωριά Κουμέικα-Νεοχώρι -Σκουρέικα-Σπαθαραίους- Παγώνδαμε την ανάπτυξη  νέων προ οπτικών δράσης  και ευκαιριών  απασχόλησης των κατοίκων τους  τόσο  επιτόπια  όσο και στην  Ανατολική  και στην Δυτική Σάμο, με την σκοπούμενη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης ώστε να ανασχεθεί στα όρια του εφικτού και  η επί θύραις  δημογραφική τους κατάρρευση. .

(Για την μελέτη αυτή η πρώην Νομαρχία έχει δαπανήσει περί τις  οχτακόσιες πενήντα  χιλάδες Ευρώ…).

Την συγκεκριμένη  μελέτη εδώ και χρόνια η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σταμάτησε να την χρηματοδοτεί ,διαγράφοντας την από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  (Π. Δ. Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών όπου είχε συγκεκριμένο κωδικό και επομένωςεξασφαλισμέ

νη υποχρεωτικά πίστωση  για την ολοκλήρωσή της ακόμα και στην περίπτωσηπου θα χρειάζονταν  αύξηση του προυπολογισμούτης όπως ίσχυσε  για όλες ανεξαίρετα τις προγραμματισμένες και εγγεγραμμένες στο Π. Δ. Ε. μελέτες της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου και όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ανά την Επικράτεια. .

Σήμερα για την μελέτη αυτή δεν συζητά κανείς από τους καθ’ έκαστα εμπλεκόμενους  και το Μέλλον της γενικώς αγνοείται.

2)Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Μπάλου Κουμείκων

Δυστυχώς και η μελέτη αυτή έχει παγώσει και σχεδόν αποκλεισθεί και απορριφθεί  απότην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων( Ε. Σ. Α . Λ.) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

3)Μελέτη Αλιευτικού καταφυγίου Αγίου ΙσιδώρουΔρακαίων(Βρίσκεται ώριμη από ετών στην Ε. Σ. Α. Λ.  σε αναμονή πολιτικής απόφασης για υλοποίηση της).

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είναι άκρως απαραίτητη για τηνπεριοχήΚαλλιθέας-Δρακαίων τόσο  για την στήριξη των εκεί παραδοσιακών  ταρσανάδων που λειτουργούν ακόμα και σήμερα  όσο  και για την  δυνατότητα της καθημερινής προσέγγισης του πλοίου της γραμμής Φούρνοι- Ικαρία-Καρλόβασι και επιστροφήώστε  να βγουν ,επιτέλους ,ως ένα  βαθμό, τα χωριά αυτά από την απομόνωση και παράλληλα με την δημιουργία νέων ευκαιριών και τομέων απασχόλησης οι κάτοικοι τους να βρουν και άλλες  διεξόδους ζωής παραμένοντας στον τόπο τους.

Για τη στήριξη όλου αυτού  του εν εξελίξει  αναπτυξιακού σχεδιασμού  απαιτούνται, βέβαια,  εκτός των άλλων  και άρτιες  υποδομέςΎδρευσης-Αποχέτευσηςκαι  Βιολογικών Καθαρισμών ,Ενεργειακή επάρκεια ,αξιόπιστες επικοινωνίες  κάθε είδους, υποδομές Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Δημόσιας Διοίκησης , Κοινωνικής Πρόνοιαςς και εν γένει Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Βασικό πυλώνα επίσης και  ισχυρόπροαπαιτούμενο για  προοδευτική και ευοίωνη προοπτική  της κάθε περιοχής , ιδιαίτερα στα νησιά, αποτελούν  οι υποδομές Υγείας.

Εν προκειμένω χρειάζεται η ίδρυση, η πλήρης και σωστή  στελέχωση  και η 24ωρη λειτουργία Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟ Μ. Υ.) στον Μαραθόκαμπο  με ενεργά  Περιφερειακά Ιατρεία  στην Καλλιθέα και στα Κουμέικα, παράλληλα βέβαια  με την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου και των Περιφερειακών του Ιατρείων , του Κέντρου Υγείας Σάμου, του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου και του Ε.Κ Α..Β.  στα πλαίσια ενός συνεχώς βελτιούμενου Δημόσιου-Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το Μέλλον της Νοτιοδυτικής Σάμου αλλά και ολόκληρου του νησιού μας δεν είναι μόνο ο Τουρισμός με τον  σωστό προγραμματισμό , το ανθρώπινο πρόσωπο, την επιστημονική μελέτη-τεκμηρίωση και τα  ολοκληρωμένα  και ποιοτικά επιχειρηματικά  σχέδια που απαιτούν οι νέες συνθήκες.

Είναι και  η ανάπτυξη, με συγκεκριμένο Σχέδιο και με κατάλληλες κεντρικές υποστηρικτικές Πολιτικές, του Πρωτογενή Τομέα, του Εμπορίου  και της Μεταποίησης σε ένα αλληλοτροφοδοτούμενο ποιοτικό σύνολο παραγωγικής και ισόρροπης  αξιοποίησης των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων κατά τρόπο ευσταθή ,καινοτόμο και φιλικό προς το φυσικό , το δομημένο, το ιστορικό κα το Πολιτιστικό μας  Περιβάλλον και πάντοτε στα πλαίσια της ρήτρας νησιωτικότητας.

Για όλα αυτά κυρίως η Κυβέρνηση  αλλά και η  Αυτοδιοίκηση  1ου και 2ου βαθμού με τους Παραγωγικούς και Κοινωνικούς φορείς της Σάμου και τους ενεργούς  Πολίτες εν γένει και  ιδιαίτερα της συγκεκριμένης περιοχής, έχουν τον  λόγο και την ανάλογη ευθύνη.

Ίδωμεν.

Μανώλης Ν. Κάρλας

Περιφερειακός Σύμβουλος