ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

Οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες

Η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος στο νησί μας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη συνεργασία των δημοτών και του Δήμου και διέπονται από υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ο Ενιαίος Κανονισμός  Καθαριότητας Δήμου Σάμου που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει ως αντικείμενο την τήρηση της καθαριότητας, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη διαρκή αναβάθμιση του περιβάλλοντος, τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση), τη γνωστοποίηση των σχετικών διατάξεων και την συμμόρφωση σε αυτές και την ορθή εφαρμογή των συστημάτων ανακύκλωσης.

Στον παρόν, παρατίθενται βασικές πληροφορίες που αφορούν τον νέο ενιαίο Κανονισμό Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Σάμου, που εκτιμούμε ότι θα συμβάλλουν στην ενημέρωση των πολιτών και έπειτα από σχετική απόφαση που έλαβε για το θέμα η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σάμου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

 •  Η οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών μη ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων.
 • Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» δημοτικών (αστικών απορριμμάτων) πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, αφού έχει σχετικά ειδοποιηθεί, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής.
 • Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων καθώς και η αποκομιδή απορριμμάτων σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους.
 • Ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις, εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής μικροαπορριμμάτων τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά.
 • Η ενημέρωση των δημοτών  για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων.
 • Η γνωστοποίηση του ενιαίου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Σάμου
 • Η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων  όπως συσκευασιών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οχημάτων τέλους ζωής κτλ.
 • Η ανάπτυξη ολοκληρωμένης, επικοινωνιακά τεκμηριωμένης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και η η συμβολή στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ

Οι πολίτες- καταστηματάρχες θα πρέπει:

 • Να τοποθετούν τα απορρίμματά τους συσκευασμένα σε καλά κλεισμένους και ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους, ώστε να αποφεύγεται διασπορά ή διαρροή του περιεχόμενου τους και η εκπομπή δυσοσμίας.
 • Να εναποθέτουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα στους κάδους που βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία ή επαγγελματική στέγη τους. Στις περιοχές που δεν υπάρχουν κάδοι αποκομιδής απορριμμάτων υποχρεούνται να τα μεταφέρουν στον πλησιέστερο κάδο.
 • Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να τοποθετούνται στους κάδος με τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να κλείνει ομαλά μετά τη χρήση. Όταν ο κάδος γεμίσει, δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπονται οι σακούλες στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά να μεταφέρονται στον πλησιέστερο κάδο.
 • Τα υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων (χαρτοκιβώτια) πρέπει να τοποθετούνται συμπιεσμένα ή δεματιασμένα εντός των κάδων.
 • Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμά της σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο. Επίσης, απαγορεύεται η έκθεση απορριμμάτων σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους που δεν είναι άμεσα ορατοί ή προσβάσιμοι από τα συνεργεία  Υπηρεσία Καθαριότητας.
 • Ιδιώτες ή επιχειρήσεις που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά.
 • Τα απορρίμματα από την κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουζερί, ψητοπωλείων, fast food ή κάθε άλλης εκμετάλλευσης ή φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης, πριν τοποθετηθούν στους σάκους απορριμμάτων, πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιμελώς.
 • Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών κλπ ουσιών που δημιουργούν αφρό κατά την πλύση αυλών, βεραντών, οχημάτων κτλ όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους.
 • Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα του τόπου, τα αγάλματα, μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται για το φυσικό κάλλος ή την ιστορική του αξία πρέπει  να διατηρούνται καθαρά. Απαγορεύεται η ρύπανση με την αναγραφή λέξεων ή φράσεων, απεικόνιση παραστάσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο των μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και κάθε επιφάνειας σε δημόσιο χώρο καθώς και κάθε χώρου ή αρχιτεκτονικού στοιχείου που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες, σιντριβάνια, παρτέρια λουλουδιών, δεντροστοιχίες κτλ) πρέπει να διατηρείται καθαρός.
 • Απαγορεύεται να ρίχνονται μέσα στους κάδους απορριμμάτων υγρά απόβλητα ή απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στον κάδο ή ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο ή μηχανισμό του κάδου (π.χ. κολλώδεις ή τοξικές ουσίες, μέταλλα, πέτρες, πλίνθοι), υλικά, ηλεκτρικές συσκευές ή ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά  ή τέλος υλικά και ουσίες που μπορούν αυξήσουν υπερβολικά το βάρος και να προκαλέσουν καταστροφές τόσο στους κάδους όσο και τους ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων..
 • Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μετακίνηση από τις προκαθορισμένες θέσεις των κάδων απορριμμάτων από οποιοδήποτε μη αρμόδιο καθώς και η ακινητοποίησή τους με διάφορους τρόπους (π.χ. κλειδαριές, πρόσδεση σε κινητά ή ακίνητα μέσα όπως τρέιλερ, φράχτες κ.ά).
 • Απαγορεύεται η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους απορριμμάτων.
 • Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων και το προσωπικό τους απαγορεύεται να τοποθετούν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημά τους, αντικείμενα ή υλικά, ακόμη και σχετικά με την εμπορική τους δραστηριότητα π.χ. ψυγεία, πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κλπ εκτός αν έχει ληφθεί σχετική άδεια σε προσδιορισμένο χώρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής μηχανέλαια από συνεργεία οχημάτων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης, υγρά μπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση με κάθε τρόπο και μέσο για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών στους εξής χώρους: α) σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντος χώρο τους καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, β) σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο και στις ζώνες προστασίας τους και σε παραδοσιακά κτίρια, γ) στα κτίρια όπου στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δ) Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών  και στον περιβάλλοντα χώρο τους. ε) σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, στ)σε στοές κτιρίων, ζ) σε πινακίδες δημοσίας πληροφόρησης, οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες.
 • Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό, αεροπανό και άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιοδήποτε λόγο σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις κτιρίων και σε ακάλυπτους χώρους, χωρίς άδεια από την αρμόδια υπηρεσία.
 • Απαγορεύεται ο διασκορπισμός διαφημιστικών – ενημερωτικών φέιγ βολάν στους δρόμους και σε κοινόχρηστους χώρους.
 • Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Τα νεκρά ζώα δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στους δρόμους ή να ρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων αλλά να ενταφιάζονται με την φροντίδα των ιδιοκτητών τους.

 

ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 • Τα ογκώδη αντικείμενα δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο εφόσον διαθέτει τα μέσα για την συλλογή τους και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α)Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν μικρού όγκου, συσκευάζονται σε ανθεκτικούς, πλαστικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίμματα και τοποθετούνται μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής.

Β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά, απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.

Γ) Υπόλοιπα χώματα και κοπροχώματα απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

 • Μπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτου ή του  υπευθύνου εργασιών σε χώρους ειδικά αδειοδοτημένους για την προσωρινή αποθήκευση ή επεξεργασία τους.

 

Επίσης, απαγορεύεται:

Α) Να αποτίθενται, έστω και προσωρινά στο πεζοδρόμιο

Β) Να εκτίθενται ή εγκαταλείπονται σε δημόσιους χώρους, σε ακάλυπτους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου, έως παρυφές οδών, οικόπεδα, πάρκα, άλση, δάση, χείμαρρους, ρέματα γιατί δημιουργούν σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Σε ιδιωτικούς χώρους επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.