ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκτέλεσης του έργου :΄΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ  ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ   ο νέος λιμένας Καρλοβασίου από την Τετάρτη 28/03/2018  θα επαναλειτουργήσει κανονικά εξυπηρετώντας τα Ε/Γ- Ο/Γ πλοία εσωτερικού.

Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και την υπομονή που υπέδειξε κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου.