ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 20 Απριλίου σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου αυτοψίες μετά τον σεισμό που σημειώθηκε την Παρασκευή 19 Απριλίου. Στις σχολικές μονάδες είχαν ειδοποιηθεί να παρίστανται οι Διευθυντές και Προϊστάμενοί τους. Δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα στα σχολεία αρμοδιότητάς μας.