ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση της αριθμ.3037/2018 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία στηρίχθηκε στις αριθμ.2287 και 2288/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των Ν.4051/2012 και 4093/2012 και επομένως παράνομες οι περικοπές που έγιναν στις κύριες και επικουρικές συντάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των νόμων, δικαιώθηκε συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα με την επιστροφή αναδρομικών όλων των ποσών που είχαν παρακρατηθεί από την κύρια και επικουρική σύνταξη.

Μπορούμε να επικαλεστούμε την πρωτόδικη απόφαση σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και να υποβάλουμε σχετική αίτηση στο  ΕΦΚΑ  και Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), ζητώντας την επιστροφή όλων των ποσών αναδρομικά, από τις περικοπές που έγιναν παράνομα στις  κύριες και επικουρικές μας συντάξεις, σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους.

Καλούνται  όλοι  οι  συνταξιούχοι  να  προσέρχονται  στα  γραφεία  του   συλλόγου, Τρίτη  και  Πέμπτη  10-12π.μ  για  να  προμηθεύονται  τις  σχετικές  αιτήσεις  και  να  τις  αποστέλλουν  ατομικά  στον  ΕΦΚΑ και  ΕΤΕΑΕΠ .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ                                ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ