Μεταφορά  Καλέσματος

 Για στήριξη της κινητοποίησης των εργαζόμενων στην Υγεία

Αντί για την  Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, μετατίθεται για την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου

(στις 12:30 μ.μ στο Νοσοκομείο στον Αγ.Κήρυκο)