ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Αυτοτελές Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Σάμου σας ανακοινώνει ότι μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, υπογράφηκε από τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, υποστράτηγο Γεώργιο Τσικαλά , απόφαση για την έναρξη του χρονικού ορίου απαγόρευσης χρήσης πυρός από Δευτέρα 15 Απριλίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2024 (ΦΕΚ Β’/2229/12-4-2024).

Παρακαλούμε για την τήρηση της ανωτέρω απόφασης γιατί

Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

 

                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                        ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

                                               

 

                                                                                 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ