Το Δημοτικό Συμβούλιο  Δήμου Δυτικής Σάμου αποφάσισε στη τελευταία του συνεδρίαση 13η /09.08.2023 να παραχωρήσει χώρο για τη στέγαση των γραφείων της  υπό σύστασης ΑΜΚΕ «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ»  με έδρα το Καρλόβασι της Σάμου.

Με ομόφωνη απόφαση παραχωρήθηκε ο πάνω όροφος του κτιρίου ΚΑΠΗ  συμβάλλοντας έτσι στην έναρξη λειτουργίας της ακαδημίας και της εγκατάστασής της μέχρι τη δημιουργία νέου κτιρίου.

Παράλληλα ο Δήμος ετοιμάζει το φάκελο ο οποίος  θα κατατεθεί  άμεσα με την έναρξη  του αντίστοιχου προγράμματος για την ανέγερση κτιρίου με τις απαιτούμενες προδιαγραφές με τίτλο: «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ -ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ».

Το συγκεκριμένο κτίριο θα μπορέσει να καλύψει και τις ανάγκες της  Σχολής  Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στο Καρλόβασι  ( επιστημονικά συνέδρια , ομιλίες , ημερίδες) καθώς και κάθε δράση πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η τεκμηρίωση σκοπιμότητας, η τεχνική περιγραφή, και ο προϋπολογισμός του έργου έχουν κατατεθεί ήδη από το σύμβουλο του Δήμου  μας ΔΕΠΑΝ  στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.