Σας ενημερώνουμε για την έναρξη λειτουργίας Ιατρείου διακοπής καπνίσματος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου στο  τηλέφωνο 2273027426.

 

  Η Διοικήτρια

 Αφροδίτη Αγγέλη