ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δημοτικό Συμβούλιο 1ης Νοεμβρίου 2021

 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα την 1η Νοεμβρίου 2021, η δημοτική παράταξη “Ανατροπή”, κατά τη διενέργεια των ανακοινώσεων-ερωτήσεων, έθεσε τα εξής ερωτήματα:

  1. Αναφορικά με το πρόβλημα της κύριας γεώτρησης στην κοινότητα των Μύλων, από ποια γεώτρηση υδροδοτείται το χωριό, όπως επίσης και αν έχει πραγματοποιηθεί κάποιος έλεγχος για την ποιότητα του νερού, καθώς εγείρονται ερωτηματικά από τους κατοίκους. Η απάντηση εκ μέρους της δημοτικής αρχής ήταν ότι γίνεται χρήση νερού από παραπλήσια γεώτρηση του ΤΟΕΒ, όπου και έχουν γίνει οι απαραίτητες αναλύσεις.
  2. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου από Μυτιληνιούς προς σιδερένιο γεφύρι και ως εκ τούτου προκύπτουν μία σειρά από ερωτήματα· πόσα χρήματα αναμένεται να δαπανηθούν σύμφωνα με τη μελέτη, εάν η συγκεκριμένη μελέτη έχει προβλέψει εκτός από ασφαλτόστρωση και άλλα αναγκαία έργα (π.χ. ρείθρα), εάν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση όλου του δρόμου ή τμημάτων αυτού,  καθώς και με ποια κριτήρια θα επιλεχθούν τα τμήματα αυτά. Το γενικό συμπέρασμα από τις τοποθετήσεις της δημοτικής αρχής ήταν ότι τα χρήματα δεν επαρκούν και επομένως, δεν θα ασφαλτοστρωθεί ολόκληρος ο δρόμος, καθώς και ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για την εξεύρεση και άλλων πόρων για την ολοκλήρωση του έργου.

 

Τέλος, κατά την ημερήσια διάταξη, με αφορμή το ψήφισμα για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σχολείων, ο Δήμος εξέφρασε την αντίθεσή του σε αυτές τις προτάσεις του Υπουργείου.

Όμως, προκειμένου τέτοιου είδους διαμαρτυρίες να είναι ουσιώδεις και αποτελεσματικές, πρέπει να γίνονται άμεσα, με έκτακτα συμβούλια, με δημοσιότητα και κάλεσμα εκπαιδευτικών και κηδεμόνων, και όχι να γίνεται μια μόνο χρονικά παρωχημένη αντίδραση (να σημειωθεί δε ότι η βούληση του Υπουργείου γνωστοποιήθηκε στα σχολεία στις 7-8 Οκτωβρίου και η Επιτροπή Παιδείας συνεδρίασε